Kronik

Sofie skal i forpraktik

Forpraktik har vist sig at være en meget velegnet måde for de studerende på UCN Designteknologuddannelsen til at øve sig og få lov til at fejle, inden de skal i den ”virkelige” praktik. Det skriver seminarielektor Nina Bach, UCN Designteknologuddannelsen, marketingsmedarbejder Janni Preisler Hedegaard, NOVI og GrowAAL by NOVI i denne kronik.

4. marts 2020

D

u har helt sikkert hørt om matchmaking dage, company dating og karrieremesser. De har til fælles et fint fokus på at ruste de studerende til et liv på arbejdsmarkedet, og for virksomhederne at de finder de bedste folk. For det, vi hører næsten dagligt, er, hvor vigtigt det er at skabe bindeled mellem studie og erhverv.  

På University College Nordjylland (UCN) mener vi at have fundet opskriften på dette bindeled. Vi arbejder som andre uddannelsesinstitutioner indædt på at styrke de studerendes faglige, personlige og sociale kompetencer, så de er parate til at møde erhvervslivet efter endt uddannelse. Og det har vi hidtil gjort på den toårige grafisk designteknologuddannelse med en 10-ugers virksomhedspraktik. Nu har vi imidlertid afprøvet og fået så gode erfaringer med et forpraktik-forløb, at vi gerne vil give idéen og inspirationen videre til andre.

I september 2019 blev der for første gang udbudt et forpraktik-forløb. Et intensivt praktikforløb på blot fire arbejdsdage, hvor de studerende blev stillet en konkret opgave af en virksomhed mandag morgen og skulle præsentere det færdige produkt fredag formiddag.

Forsmag på arbejdslivet
Lektorerne fra UCN, Iris Hölzerman, Anne-Marie Sirkin og Nina Bach tog initiativ til dette nye tiltag, fordi der var brug for at fastholde de studerendes virksomhedsforståelse og øge forståelsen for de praksisnære projekter.

I et tæt samarbejde mellem UCN og forskerparken NOVI i Aalborg og deres kontorfællesskab GrowAALs marketingsmedarbejder Janni Preisler Hedegaard blev der skræddersyet og udbudt et nyt forpraktikforløb hos de forskellige startup-virksomheder.

Forpraktikken skal styrke de studerendes tro på, at deres kompetencer rækker uendeligt længere, end de selv lige går og forestiller sig, når de efterfølgende skal ud i den længerevarende 10-ugers praktik. De får, så at sige, en forsmag på livet som medarbejder i en virksomhed og lærer at indgå i et andet fællesskab end det, der findes på studiet.

Ikke bange for at fejle
Der er en vigtig grund til, at der netop er valgt startup’s. En startup-virksomhed/ihærdig iværksætter har ikke brug for, at der anvendes uger og år på en opgave. Der skal gerne ligge et forslag på bordet i morgen. Det må gerne være et forslag, der ikke rammer 100 procent korrekt, men alligevel giver et godt udgangspunkt at arbejde videre med. For sådan arbejder en iværksætter – på et produkt, der testes, og eventuelt smides på gulvet, hvis idéen ikke holder, hvorefter man starter forfra.

De er med andre ord ikke bange for at fejle. Og det er en vigtig lære for de studerende.

De er med andre ord ikke bange for at fejle. Og det er en vigtig lære for de studerende. De kan med egne øjne se, at det er helt naturligt at fejle og gøre tingene om hundrede gange, før man er tilfreds. I og med at der skal så hurtige resultater på bordet, når de studerende ikke at betvivle deres egne evner. De skal levere et produkt!

Måske ikke et perfekt produkt til at starte med, men så har parterne et fælles udgangspunkt at arbejde videre med og sparre omkring. Det samarbejde er guld værd for de studerende. Det giver de studerende en fantastisk selvindsigt i, at de sagtens kan.

De skal arbejde selvstændigt
Ideen til samarbejdet mellem UCN og NOVI/GrowAAL udspringer af et interview med 80 praktikværter i 2018. De indikerede blandt andet ønskede færdigheder som: projektstyring, grafisk håndværk, personlige kompetencer, at arbejde med korte deadlines, ”mesterlære”-tanken og at kunne arbejde selvstændigt.

UCN’s dimittendundersøgelse 2019 understøttede dette og pegede på, at det at kunne arbejde med virkelige problemstillinger og løsninger, at arbejde selvstændigt, samarbejde og have evnen til at arbejde struktureret var vigtige.

De indsamlede data førte til udviklingen af forløbet, og sammenholdt med UCN’s læringstilgang ”Refleksiv praksislæring (RPL)” udledte lektorerne, at uddannelsen skal have et endnu større fokus på uddannelse til virkelighed. UCN har også et særligt fokus på, at underviserne kontinuerligt tilegner sig viden om og indblik i praksis gennem den tætte kontakt til arbejdsmarkedet. Det har vi formået her.  

Samarbejde med 25 virksomheder
Læringstilgangens kerne er samspillet mellem teori og praksis kombineret med personlige refleksioner. De faglige, personlige og sociale kompetencer skal derfor være direkte anvendelige på arbejdsmarkedet. 
Men at være studerende på en kort videregående uddannelse, at skulle gå fra elev til studerende og være klar til virksomhedspraktik allerede efter halvandet år på studiet opleves af flere og flere studerende som angstprovokerende. De har spørgsmål som: Er det den rigtige uddannelse for mig? Er jeg dygtig nok?

Det er disse spørgsmål, vi som underviserteam gerne vil understøtte, og det kan iværksættervirksomheder som NOVI og GrowAAL hjælpe os med. Der er blevet åbnet for et samarbejde med 25 virksomheder, og de har alle været nysgerrige på, hvad de studerende kunne byde ind med. Virksomhederne siger:

  • De arbejdede fuldstændigt selvstyret og var meget konkrete i deres spørgsmål.
  • Gruppen havde indledningsvist vanskeligt ved at løse opgaverne inden for de fastsatte rammer og udviste behov for at udfordre dem. Dette blev dog forbedret undervejs.
  • Vi havde flere situationer, hvor de kom med alternativer, som vi endte med at gå med til.

De studerende siger i deres evaluering, at de føler sig anerkendt på både de faglige og personlige kompetencer. De siger:

  • Det var superfedt at prøve at arbejde så selvstændigt med en opgave og vide, at X ville anvende det.
  • Vi følte os hele tiden trygge.
  • Vi har fået super meget erfaring af dette forløb og blod på tanden efter at komme i praktik efter jul.
  • Jeg skal helt sikkert være selvstændig!

Målet er at støtte de studerende. Om det så er i forhold til drømmen om at blive iværksætter eller styrke kompetencer er ikke afgørende. Det afgørende er facilitering i praksis. Vi oplever nemlig, at de studerende har opnået en større sikkerhed i selvstændigt at formidle viden og teori. Der er en tro på, at ”det klarer jeg”, og det er en god start til 10-ugers virksomhedspraktik.

Dette indlæg er udtryk for skribentens egen holdning.

Debatindlæg kan sendes til blad@uddannelsesforbundet.dk.

Læs mere om retningslinjerne for debatlindlæg.

Del siden på: