Her overvejer de en skemafridag_VUC Lyngby_2.jpeg
Tæt på

Her ser lærere og rektor fordele i en ugentlig skemafri dag

Lærerne på VUC Lyngby kan få udsigt til en skemafri dag, hvis en ny plan om fleksibel arbejdstilrettelæggelse føres ud i livet. For rektor er det vigtigt at få styrket arbejdsglæden. Kom med til personalemødet, hvor ledelsens forslag blev præsenteret og diskuteret.

Mette Jensen

Fra venstre Inge Voller, Maria Bundgaard Bjørn og Helle Schjødt

23. maj 2023

Strategi, organisering, nye samarbejdsformer og større fleksibilitet i arbejdslivet. Det er store og vigtige emner, der er rullet ud på dagsordenen denne tirsdag morgen, hvor personalet på VUC Lyngby er samlet til personalemøde.

Ved runde borde diskuterer undervisere på både AVU, FVU, OBU og HF sammen med skolens administrative personale den præsentation, som skolens rektor Inge Voller netop har gennemgået. 

Her satte hun ord på ledelsens oplæg til en ny strategi og en plan om at etablere en række nye teams med udgangspunkt i skolens forskellige fagpakker og karriereveje. Teams, som i vid udstrækning skal være selvkørende enheder, der i fællesskab aftaler, hvordan undervisning og hverdag bedst kan hænge sammen – for både kursister og undervisere. 

Her overvejer de en skemafridag_VUC Lyngby_3.jpg
Der var stor spørgelyst, da personalet på VUC Lyngby var samlet til personalemøde. Rektor Inge Voller til højre i baggrunden har netop præsenteret ledelsens tanker for en ny strategi og organisering. Mette Jensen
Der var stor spørgelyst, da personalet på VUC Lyngby var samlet til personalemøde. Rektor Inge Voller til højre i baggrunden har netop præsenteret ledelsens tanker for en ny strategi og organisering. Mette Jensen

Arbejdsglæde med skår

Netop veje til at skabe et mere sammenhængende arbejdsliv for skolens personale har rumsteret et stykke tid i dialogen mellem tillidsrepræsentanter og ledelse på skolen. 

- For nogle måneder siden kom der et helt oprigtigt spørgsmål fra rektor på et af vores møder, om hvad vi kan gøre for at højne arbejdsglæden efter en større fyringsrunde. Og der blev fleksibelt arbejdsliv nævnt, siger tillidsrepræsentant (TR) for AVU-, FVU- og OBU-lærerne på VUC Lyngby, Maria Bundgaard Bjørn. 

Allerede i dag oplever personalet stor gensidig tillid fra ledelsen. Der har for eksempel aldrig været krav om fast tilstedeværelse eller lignende. Men et dalende antal kursister har slået skår i arbejdsglæden de sidste par år. Senest blev 10 årsværk afskediget i september på grund af det vigende kursisttal. 

- Efteråret med den store fyringsrunde var en hård omgang. Ikke kun for personalet, men også for ledelsen.  Der er skåret ind til benet. Der er ikke et fedtlag at tage af. Det har der ikke været i mange år. Så jeg tror, Inge (rektor på VUC Lyngby, red.) virkelig bare gerne vil signalere: Prøv at hør; vi synes også, at det har været en rigtig træls omgang. Men hvad kan vi gøre, for at I bevarer glæden og lysten? forklarer Maria Bundgaard Bjørn.

Min bedste vurdering er, at en skemafri dag for underviserne er mest realistisk.

Skemafri eller helt fri?

I starten blev 4-dages arbejdsuge trukket frem som et løsningsforslag. Siden er en ugentlig skemafri dag kommet til som alternativ.

Om de to modeller

En ugentlig skemafri dag
På en skemafri dag vil man som lærer være fritaget fra at undervise. Her kan man i stedet vælge at løse sine arbejdsopgaver fra hjemmekontoret. Eller flytte alle eller nogle af timerne til andre dage i ugen, hvis man foretrækker det, og det lader sig gøre i forhold til opgaveløsningen. Den årlige undervisningstid er den samme, alle undervisningstimer fordeles blot på fire og ikke fem ugedage.

4-dages arbejdsuge
I en 4-dages arbejdsuge fordeles de ugentlige arbejdstimer på fire fremfor fem dage, hvilket giver en ekstra ugentlig fridag, men til gengæld længere arbejdsdage. 

LÆS OGSÅ: 4-dages arbejdsuge - fremtid eller far out?

Maria Bundgaard Bjørn har i processen haft et tæt parløb med sin TR-kollega Helle Schjødt, som repræsenterer HF-lærerne på VUC Lyngby. De to er vant til at sparre og samarbejde om alt fra institutionsplan til aftaler om arbejdstid.

- Til at starte med var Helle på vegne af HF-gruppen meget sådan, at det kan ikke lade sig gøre med 4-dages arbejdsuge. Hvor jeg sagde: Jo, jo det skal kunne lade sig gøre. Vi må prøve at se på skemaprincipperne med nye øjne.

- Nu er det, lige før vi begynder at skifte position, siger Maria Bjørn med et smil.

- En af de ting, som vi har snakket meget om, er, hvad vi så skal gøre med kursisterne? Skal de også kun have undervisning fire dage om ugen? Og skulle alle lærere være væk samme dag eller på skift? Min bedste vurdering er, at en skemafri dag for underviserne er mest realistisk. 

Her overvejer de en skemafridag_VUC Lyngby_1.jpeg
Som TR'ere arbejder Maria Bundgaard Bjørn og Helle Schjødt tæt sammen. Derfor har de også haft flere snakke om mulighederne for mere fleksibel arbejdstilrettelæggelse.
Som TR'ere arbejder Maria Bundgaard Bjørn og Helle Schjødt tæt sammen. Derfor har de også haft flere snakke om mulighederne for mere fleksibel arbejdstilrettelæggelse.

Fleksibilitet er nøgleordet

Om det også er den varmeste model blandt kollegerne, tager TR’ere og ledelse altså nu den første temperaturmåling på denne morgen. Og selvom strategi og ny organisering fylder en del, så finder argumenter for og imod de to forskellige løsninger også vej til snakken omkring bordene.

- Da jeg hørte om 4-dages arbejdsuge, tænkte jeg først: Yes, en ugentlig fridag. Men jeg kan være bange for, at det vil stresse, hvis man skal nå alt sit arbejde på fire dage. Så jeg var egentlig glad, da jeg hørte om den skemafrie dag. Det vil jeg langt hellere, lyder det blandt andet fra en AVU-lærer.

Hendes sidemand supplerer:

- Nøgleordet for mig er fleksibilitet. Jo mere, desto bedre. For mig at se er det lige meget, om det er en skemafri dag eller en fast ugentlig fridag. Man kan jo lave sin skemafrie dag til en fridag, hvis det passer én bedst. 

Her overvejer de en skemafridag_VUC Lyngby_4.jpg
4-dags arbejdsuge eller en ugentlig skemafri dag? De to modeller diskuteres ved bordene. Mette Jensen
4-dags arbejdsuge eller en ugentlig skemafri dag? De to modeller diskuteres ved bordene. Mette Jensen

Plads til individuelle ønsker

Efter mødet gør de to TR’ere status. Udbyttet har været positivt. Der var overvejende glæde at spore over udsigten til mere fleksibilitet, og det virkede til, at et flertal kunne se de bedste muligheder i en skemafri dag. Hvordan det ender, er dog endnu for tidligt at sige. 

Maria Bundgaard Bjørn og Helle Schjødts håb er, at der findes en model, som giver de samme vilkår for begge lærergrupper. Men at løsningen stadig levner mulighed for, at kolleger, der trives godt med undervisning alle fem arbejdsdage, kan fortsætte med det. 

- Jeg talte med en kollega i går, der netop havde det godt med at undervise hver dag.  Hvis vi ender med at få ret til en dag uden undervisning, kan jeg kun forestille mig, at der bliver mulighed for at ønske noget andet til vores skemalægger, siger Helle Schjødt.

Øget trivsel og effektivitet

Rektor på VUC Lyngby Inge Voller er opmærksom på, at netop balance i arbejdslivet kan være en individuel størrelse, og at en forandringsproces, som den VUC Lyngby står overfor, kan byde på udfordringer.   

- Der er selvfølgelig udfordringer med alle omstillinger og organisatoriske løsninger. I forhold til processen henimod en beslutning synes jeg, at det er vigtigt at involvere alle medarbejdere i tankerne og tale med dem om, hvad der er vigtigt for dem. Jeg tror, at udfordringerne begynder, når det formentlig vil vise sig, at der er mange forskellige holdninger til, hvilken organisering der er den mest fordelagtige, siger hun.

Det giver forhåbentlig en rigtig god work-life-balance, som i sidste ende også kommer VUC Lyngby til gode.

Inge Voller er dog fortrøstningsfuld og tror på, at forandringen i sidste ende skaber et bedre lærings- og undervisningsmiljø på skolen.

- Jeg håber, at medarbejderne vil trives bedre, arbejde mere effektivt med de vigtige dele af deres arbejdsliv og opleve en tillid fra ledelsen til deres professionelle udførelse af arbejdet under nye rammer. Det giver forhåbentlig en rigtig god work-life-balance, som i sidste ende også kommer VUC Lyngby til gode.

Planen er, at personalet på VUC Lyngby inden sommerferien får præsenteret skolens nye strategi og organisering. Her vil det stå klart, om arbejdsugen fremover kommer til at bestå af fire dage, en skemafri dag eller måske noget helt tredje. 

Del siden på: