Struktør
Michael Bager Ritzau Scanpix
Flere på EUD

Det er faglæreren, der skal sælge sin uddannelse

Alt for få kender struktøruddannelsen. Faglærer Nana Holm Kristiansen fra Learnmark er blevet del af et projekt, der skal skaffe flere elever til uddannelsen. Hendes erfaring er, at når faglæreren kan fortælle engagereret om sit fag og har tilstrækkelig med tid til at give en ordentlig introduktion, så vælger flere struktøruddannelsen.

Af Dorthe Plechinger

Michael Bager Ritzau Scanpix og Janus Engel Rasmussen

11. april 2023

Vi kommer til at mangle op til 99.000 faglærte allerede i 2030. Det er dog især i nogle fag, hvor der ikke bliver uddannede nok. Det gælder for eksempel den ”hemmelige” uddannelse til struktør.  Der er i den grad behov for at få langt flere lærlinge, der kan være med til at anlægge og bygge blandt andet broer, tunneller og jernbanenet – 25 procent flere inden august 2025, vurderer det faglige udvalg for byggebranchen. Derfor arbejder branchen med at knække koden til, hvordan man gør uddannelsen mere synlig og attraktiv for flere.

Uddannelseskonsulent fra byggegruppen i 3F, Jens Kirkegaard, forklarer, at de erhvervsskoler, der præsenterer uddannelsen godt på grundforløb 1 (GF1) eller i brobygningsforløb for grundskolens elever, er i stand til at fange unges interesse og rekruttere:

- Og her er faglæreren nøgleperson. Det er vedkommendes evne til at vise faget, møde den unge og lade dem lege faget ind, der har betydning for unges uddannelsesvalg, siger han.

Idéer til at få flere elever på EUD

Alt for få unge søger og fuldfører en erhvervsuddannelse i forhold til behovet for faglærte. På Uddannelsesbladet.dk kommer der i løbet af de kommende uger flere artikler, om hvordan lærere og vejledere på forskellige erhvervsskoler tiltrækker flere elever til EUD.

 

nana-holm-kristiansen-politikens-pris_beskåret.jpg
Faglærer Nana Holm Kristiansen
Faglærer Nana Holm Kristiansen

Der er stor forskel på, hvordan de enkelte erhvervsskoler griber præsentationen af struktøruddannelsen på GF1 an. Derfor har det faglige udvalg lavet et trepartsprojekt, hvor faglærere på GF1 har mødt og inspireret hinanden. Struktørfaglærer Nana Holm Kristiansen fra Learnmark i Horsens er den ene part i trepartsprojektet, og hun siger efter det første todages seminar:

- Der er vildt stor forskel på, hvordan man kører det på GF1 på de enkelte skoler. Nogle faglærere får lov til at fortælle om uddannelsen i 10-15 minutter, mens andre har eleverne i en enkelt dag eller to.

Der viste sig også store forskelle i forhold til de lokaler og muligheder, faglærerne får stillet til rådighed. Og skal man introducere eleverne for en belægning, skal de også have muligheder for at arbejde med den i praksis, lyder erfaringen fra Nana Holm Kristiansen.

Faglæreren skal introducere

På seminaret kunne hun fortælle de andre faglærere, at lærerne på Learnmarks GF1 har eleverne i 16 dage med otte dage på bygningsstruktør- og otte dage på anlægsstruktøruddannelsen:

- Det betyder både noget, at man får lov at have det i hænderne, og at man får det i mere end blot en time eller dag, understreger hun.

Det er også vigtigt, at det er faglæreren inden for området, der introducerer til faget. Det giver noget andet, at det er en, der selv er uddannet og har arbejdet i faget. Og at man brænder for sit fag, mener struktørfaglæreren, som i øvrigt blev nomineret til Politikens Undervisningspris for erhvervsskolelærere i 2022 for sit store engagement i fag og elever:

- Jeg kan jo ikke introducere og sælge en uddannelse og fortælle, hvor fed den er, når jeg ikke selv ved noget om den.

Kort om uddannelserne til struktør

Bygningsstruktør
Arbejder med stort byggeri over og under jorden, blandt andet tunneller, støbning, forskalling og armering til elementbyggeri.

Anlægsstruktør
Arbejder med at etablere fortove, pladser og cykelstianlæg, betonbelægninger, bygge veje og jernbaner, samt udfører alt arbejde med etablering af kloak og forsyningsledninger.

Brolægger
Er specialist i at lægge brosten af granit eller andre natursten på blandt andet gader og fortove.

Nana Holm Kristiansen fortæller, at hun selv det første år, hun havde GF1, også blev sat til at introducere eleverne for stenhuggerfaget.

- Men jeg måtte sige til min chef, at det ikke fungerede. Jeg havde ikke indblikket i den uddannelse. Så nu er aftalen, at eleverne kommer ned i stenhuggerens værksted en enkelt dag. Og bare det, at de også er i hans værksted, som oser af stenhuggerfaget, giver noget, siger hun.

Vi kan godt lide at spejle os i andre

På skolen har de ikke målt, om det betyder noget for de kvindelige elevers interesse, at hun præsenterer uddannelsen:

- Men jeg kan se, at vi har fået flere piger på uddannelsen, efter at jeg er kommet til. Jeg tror generelt, at mennesker godt kan lide at have nogen at spejle sig i. Får elever, der selv har ADHD eller er ordblinde, en lærer eller mester, der også er det, bliver de mere fanget af faget, mener Nana Holm Kristiansen.

Hun peger på, at hun med sit eksempel viser, at man ikke nødvendigvis behøver blive sygeplejerske eller pædagog, fordi man er kvinde.

Hug inspiration fra Learnmark

Her er fire gode råd fra arbejdet fra Learnmark, der kan bruges på andre uddannelser og andre erhvervsskoler.

  • Lad faglæreren, der kender faget og har arbejdet med det, præsentere det for GF1-eleverne.

  • Overvej, om der er tid, lokaler, materialer og muligheder nok for, at eleverne kan prøve at arbejde med faget i praksis.

  • Er det muligt, at der også kommer en kvindelig faglærerrepræsentant med?

  • Kan I have gavn af at mødes som faglærere på et uddannelsesområde og inspirere og lære af hinandens gode ideer?   

Nana Holm Kristiansen viser dem, at hun som kvinde sagtens kan magte struktørfaget. Mange elever har en forestilling om, at faget er et meget hårdt, og særligt når man er 40 år.

- Så siger jeg: ”Kig på mig. Jeg er godt nok ikke 40 år, men jeg er mindre end alle jer i klassen, og jeg er ikke smadret eller ødelagt”. Det handler om at bruge de hjælpemidler, der er i faget. En SOSU-hjælper har oftere et hårdere job end mig, for jeg har alle hjælpemidler til at løfte – hvis jeg gider at bruge grejet, siger hun:

- De unge har en idé om, at når de er 18 år, så kan de det hele. Det kan de også – men det bliver de ikke ved med at kunne.

Den ”rette” lærer på rette sted

Struktørfaglæreren peger også på, at det ikke er lige meget, hvilken lærer der underviser et GF1-hold. På grundforløb 1 skal du sælge dit fag, være engageret i det og se og høre eleverne, understreger hun:

- Derfor er det vigtigt, at du som lærer kigger på, hvor du gerne vil undervise. Nogle kolleger synes ikke, at GF1 er ”seriøst” nok. Her handler det ikke så meget det faglige, men mere om, at eleverne føler sig set og hørt. Du skal lære dem at stå op om morgenen, lære dem at have et ansvar, og at der faktisk er nogen, der har brug for dem – og brug for, at de kommer.

Hun tilføjer:
- Jeg synes til gengæld, at hovedforløbene er for seriøse og lidt kedelige. Så det handler om at finde den rette underviser, der faktisk brænder for det.

Vil gerne bredere ud

Indtil videre er de ret privilegerede på Learnmark i Horsens, fordi eleverne kommer af sig selv – hvilket jo er heldigt, som Nana Holm Kristiansen siger:

- Men vi skal ikke tro, at det hele så er velforvaret. Jeg kunne godt tænke mig, at der kom flere elever. Og at jeg kunne komme ud at fortælle de unge mennesker, der får 7, 10 og 12, at erhvervsskolerne også kan være noget for dem. Det er lidt den, vi bøvler med – at dem med de gode karakterer bliver rådet til at tage gymnasiet. Og dem kan vi jo også godt bruge.

På Learnmark ser indsatsen ud til at batte: Før 2018 havde de kun et struktørhold til opstart i januar. Efter 2018, hvor Nana Holm Kristiansen startede med at have GF1-elever, har de haft to hold, der startede i januar.

Så mange bliver udlært hvert år

I 2017/18 

30.942 

I 2018/19 

27.253

2019/2020

26.547

2020/2021

26.873

2021/2022

26.928

Alder ved fuldført EUD

  • Mellem tre og fire procent i alderen 18-19 år fuldførte

  • Mellem 43 og 45 procent i alderen 20-24 år fuldførte

  • Mellem 52 og 54 procent i alderen 25+ år fuldførte

Del siden på: