iStock-1054949194.jpg
Nyhed

Kombination af psykiske belastninger er farligt for dit helbred

På baggrund af et nyt studie fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø sætter Arbejdstilsynet nu spot på det psykiske arbejdsmiljø i undervisningsbranchen. Målet er at forebygge depression og langvarigt sygefravær.

Mette Jensen

Istock

28. november 2022

Har du travlt, og oplever du samtidig høje følelsesmæssige krav eller uklare og modstridende krav i dit arbejde som underviser? Så er det værd at være opmærksom på, hvordan det påvirker dig mentalt.

Det viser ny forskning fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA), som har undersøgt konsekvenserne, når forskellige belastninger i det psykiske arbejdsmiljø optræder samtidig.

Arbejdstilsynet tager den nye viden alvorligt. Derfor har tilsynet sat et pilotprojekt i gang i undervisningsbranchen. Det indebærer, at Arbejdstilsynet det næste halve år har en særlig opmærksomhed på kombinationer af belastninger i det psykiske arbejdsmiljø under tilsyn på blandt andet ungdomsskoler, tekniske skoler, fagskoler, HF-kurser og kulturelle undervisningstilbud på blandt andet aftenskoler.

Dialog skal fremme forebyggelse

Studiet fra NFA undersøgte disse fire forskellige kombinationer:

  1
  Høje følelsesmæssige krav + stor arbejdsmængde og tidspres
  2
  Høje følelsesmæssige krav + arbejdsrelateret vold eller trusler
  3
  Stor arbejdsmængde og tidspres + arbejdsrelateret vold eller trusler
  4
  Stor arbejdsmængde og tidspres + uklare krav og modstridende krav

  Hvis de kombinerede faktorer er på spil i dit daglige arbejde, bliver belastningerne ekstra farlige for din psykiske trivsel, viser resultaterne. Der opstår, hvad forskerne kalder en kombinationseffekt, som øger risikoen for depression og langvarigt sygefravær.

  - NFA’s rapport viser, at de her fire kombinationer optræder inden for undervisning. Vores egne erfaringer er også, at kombinationerne er til stede, når vi har været på tilsyn på skolerne. Derfor vælger vi nu at prøve det af som et pilotprojekt i netop undervisningsbranchen, siger tilsynschef i Arbejdstilsynet Michael Dam.

  - Når de her udvalgte kombinationer af påvirkninger kan øge risikoen for sygefravær og depressive symptomer, er det selvfølgelig noget, vi vil handle på som myndighed. Projektet skal give os erfaringer med, hvordan vi bedst omsætter viden til handling. Det kan vi både ved at forklare virksomhederne om den her øgede risiko og klæde dem på til bedre forebyggelse, når vi er ude på tilsyn. Er det relevant, kan vi også give påbud.

  Følelser, uklare krav og tidspres

  Inden for undervisning er det særligt to af kombinationerne, der gør sig gældende. 46 procent oplever høje følelsesmæssige krav kombineret med stor arbejdsmængde og tidspres, mens 31 procent er udsat for stor arbejdsmængde og tidspres kombineret med uklare krav og modstridende krav.

  Ser man på høje følelsesmæssige krav i samspil med en stor arbejdsmængde og tidspres, så er risikoen for depression mere end dobbelt så stor, hvis du oplever begge faktorer, som hvis du kun er udsat for én eller slet ingen af dem. De to påvirkninger forstærker simpelthen hinandens effekt, og gør risikoen for depressive symptomer endnu større.

  Faren ved både at have travlt og være følelsesmæssigt involveret i jobbet er, at du kan mangle tid til at drage ordentlig omsorg for dine elever og kursister, hvilket kan tilspidse konflikter og dermed trække endnu mere på dine følelsesmæssige ressourcer. Som personalegruppe gør tidspres det også sværere at være opmærksomme på hinanden i dagligdagen, og det kan være en barriere i forhold til forebyggende initiativer på skolen.

  I langt de fleste jobs vil der være modsatrettede krav. Det er mange gange et grundvilkår. Det handler i høj grad om at forebygge, at det bliver til en belastning.

  Belastninger er ofte et vilkår

  Ved stor arbejdsmængde og tidspres kombineret med uklare og modstridende krav sker der en forstærket kombinations­effekt, når det handler om langvarigt sygefravær. Det vil sige, at de to faktorer i samspil skaber en signifikant højere risiko for en sygemelding over seks uger. Risikoen for depressive symptomer stiger også, når de to belastninger er på spil samtidig.

  For at undgå, at du som medarbejder oplever uklare krav, er det vigtigt, at din leder er tydelig og fordeler klare roller og ansvar på arbejdspladsen. Er der travlt, kan det glippe. Omvendt kan uklare og modstridende krav i arbejdet også øge arbejdsmængde og tidspres, hvis det skaber dobbeltarbejde.

  Ifølge Michael Dam er løsningen ikke nødvendigvis, at belastningerne fjernes. Som underviser og vejleder kan det for eksempel være svært ikke at have følelserne med på job, når eleverne kommer med forskellige forudsætninger og udfordringer i skoletasken.

  – I langt de fleste jobs vil der være modsatrettede krav. Det er mange gange et grundvilkår. Det handler i høj grad om at forebygge, at det bliver til en belastning. Medarbejderne skal have mulighed for at håndtere de her krav på en måde, så de ikke bliver syge af det, siger tilsynschef i Arbejdstilsynet Michael Dam.

  Forebyggelse kan blandt andet bestå i opkvalificering, øget indflydelse på eget arbejde, støtte og feedback fra kolleger og ledelse samt en viden i organisationen om, hvordan man håndterer psykisk mistrivsel.

  Tilsyn: En mulighed for at få arbejdsmiljøet på dagsordenen

  Et tilsyn er en mulighed for, at I kan få bragt udfordringer i det psykiske arbejdsmiljø frem i lyset.

  Den tilsynsførende vil ofte snakke med både AMR, TR og ansatte under tilsynet. Ved at være åben og ærlig, kan du hjælpe til, at problemer opdages og løses. Som ansat kan du stole på, at dine udtalelser er anonyme. Er det et varslet grundtilsyn, kan du rådføre dig med din arbejdsmiljørepræsentant eller din tillidsrepræsentant inden.

  Som AMR og TR er det en god ide at tale med dine kolleger op til et tilsyn. Under tilsynet bør du oplyse Arbejdstilsynet om eventuelle udfordringer i det psykiske arbejdsmiljø.

  Mere tilbundsgående tilsyn

  Generelt oplever Michael Dam en god dialog og samarbejde med virksomhederne om det psykiske arbejdsmiljø.

  - Vi oplever, at mange har fokus på det – også fordi vigtigheden af et godt psykisk arbejdsmiljø har fået øget opmærksomhed i samfundet.

  - Der er også kommet et stærkere regelgrundlag, som tydeliggør, hvilke forventninger der er til ledelse og arbejdsmiljøorganisationer, siger Michael Dam.

  Han peger på bekendtgørelsen om psykisk arbejdsmiljø fra 2020. Den forpligter blandt andet arbejdsgivere til at sikre, at arbejdet kan udføres sundhedsmæssigt forsvarligt i forhold til netop stor arbejdsmængde og tidspres, uklare eller modstridende krav og høje følelsesmæssige krav.

  Pilotprojektet i Arbejdstilsynet indebærer ikke flere tilsyn på de udvalgte skoler. Det er på allerede planlagte grundtilsyn, at der vil være et skærpet blik for kombinationseffekter

  Svar, som kan afsløre tegn på belastninger

  I NFA’s studie har man undersøgt faktorer i det psykosociale arbejdsmiljø ud fra en række spørgsmål:

  Stor arbejdsmængde og tidspres:

  • Hvor ofte oplever du, at du ikke har tid nok til alle dine arbejdsopgaver?
  • Er det nødvendigt at holde et højt arbejdstempo?
  • Hvor ofte får du uventede arbejdsopgaver, der sætter dig under tidspres?
  • Hvor ofte har du tidsfrister, der er svære at overholde?

  Høje følelsesmæssige krav:

  • Hvor ofte bliver du følelsesmæssigt berørt af dit arbejde?
  • Hvor ofte har du i dit arbejde kontakt til personer, der befinder sig i vanskelige situationer?

  Uklare og modstridende krav:

  • Hvor ofte ved du helt klart, hvad der er dine arbejdsopgaver?
  • Hvor ofte bliver der stillet modsatrettede krav til dig i dit arbejde?

  Arbejdsrelateret vold:

  • Har du inden for de sidste 12 måneder været udsat for fysisk vold på din arbejdsplads?
  • Har du inden for de sidste 12 måneder været udsat for trusler om vold på din arbejdsplads?
  Del siden på: