tjek_paa_udd_pensionsordning.gif
Få tjek på

Udnyt dine muligheder som senior

Kan du skimte pensionsalderen forude? Har du måske overvejet at gå ned i arbejdstid, når du runder de 60 år? Få tjek på, hvordan du kan få gavn af din ret til seniorbonus og ekstra frihed, hvis du er på en statslig eller kommunal arbejdsplads.

Inge Gleerup

Kim Fossum

31. maj 2022

De offentlige arbejdsgivere har sammen med lønmodtagerorganisationerne aftalt vilkår for lærere, som bliver længe i jobbet. De kaldes typisk for seniorvilkår og kan variere alt efter, om du er ansat på en statslig eller kommunal arbejdsplads. Typisk vil seniorvilkårene være en mulighed, når du fylder 60 år.

Ud over de aftaler for seniorvilkår, som er indgået ved de store overenskomstforhandlinger, kan der også gælde særlige vilkår for netop din arbejdsplads, der er aftalt lokalt.

Tal med a-kasse og pensionsselskab

Når du overvejer, hvornår du vil stoppe med dit arbejde, er det en god ide at kontakte din a-kassen eller dit pensionsselskab. På Uddannelsesforbundets områder er det enten FTF-A eller Lærernes a-kasse, som for eksempel kan hjælpe i forhold til eventuel overgang til efterløn eller efterlønsbonus. Rådgivning om pension får du hos PFA eller Lærernes Pension, der eventuelt også løbende har orienteret dig om dine forhold.   

Din tillidsrepræsentant kan hjælpe

Din tillidsrepræsentant har normalt plads i samarbejdsudvalget og kender den lokale seniorpolitik. Tillidsrepræsentanten kan også hjælpe dig videre i forhold til de vilkår og bestemmelser, som gælder på dit område. Desuden får du og tillidsrepræsentanten bistand fra Uddannelsesforbundet, når der for eksempel skal forhandles særlige vilkår ved fastholdelse eller fratræden. Tal derfor med tillidsrepræsentanten om dine muligheder, inden du skal til MUS eller have en seniorsamtale.

Vil du gå ned i tid?

De nye arbejdstidsaftaler indeholder særlige vilkår i den normperiode, hvor du er fyldt 60 år. Så kan du vælge at gå ned i tid med op til 175 timer, men stadig få indbetalt fuldt bidrag til din pension. Hvis du er deltidsbeskæftiget, gælder denne ret forholdsmæssigt. I nogen tilfælde gælder regler om særlig aldersreduktion.

Seniorbonus med valgmuligheder

På det kommunale område har du ret til to fridage i kalenderåret, hvor du fylder 60, tre dage, når du fylder 61 og fire dage, når du fylder 62 år. På det statslige område opspares fra det år, du fylder 62 år, ret til seniorbonus på 0,8 procent af den sædvanlige løn. Du har ret til at konvertere bonussen til to seniorfridage eller et ekstraordinært pensionsbidrag. De privatansatte medlemmer på sprogcentre og i oplysningsformand, som netop har fået en ny overenskomst som erstatning for den tidligere FOAS-overenskomst, har samme seniorrettigheder som statsansatte.

Del siden på: