DSCF7721.jpg
Profilinterview

Hvis vi ikke havde TAMU, skulle vi opfinde det

De praktiske uddannelser på TAMU er et af de store svar på, hvordan vi kan hjælpe flere af de 15-30-årige uden job eller uddannelse. Det mener den tidligere DSU-formand Frederik Vad Nielsen, som bliver udviklingsansvarlig for Træningsskolens arbejdsmarkedsuddannelser og vil gøre tilbuddet mere synligt og udbredt i uddannelsesverdenen.

Dorthe Plechinger

Privatfoto

7. juni 2022

Vi bruger alt for meget tid på luksusproblemer i dansk uddannelsespolitik. Dagsordenen handler om elevfordeling på gymnasierne, retten til to bacheloruddannelsen og universitetsstuderendes forhold. Men 15 procent af børnene forlader hvert år folkeskolen uden at kunne læse og regne, og mere end 50.000 unge har ikke noget at stå op til om morgenen.

- Det er dét og dem, vi burde interessere os for i uddannelsesdebatterne, siger Frederik Vad Nielsen med tydelig indignation i stemmen.

Det får den tidligere DSU-formand Frederik Vad Nielsen nu chancen for at gøre noget ved helt konkret. Han skal fra 1. august være udviklingsansvarlig for de seks TAMU-centre rundt om i landet. Det er her, man optager en del af de unge med tilpasningsvanskeligheder og behov for et uddannelsesforløb, der gør dem klar til job på arbejdsmarkedet. De unge mellem 15-30 år får her mulighed for at få et særligt tilrettelagt uddannelsesforløb, som skal ruste dem bedre til et specialarbejderjob.

TAMU er...

  • En forkortelse for Træningsskolens Arbejdsmarkedsuddannelser. Det består af jobrettede uddannelsesforløb for 18-30-årige, som ikke er i arbejde eller under uddannelse.
  • En uddannelse, der varer minimum 34 uger.
  • Det er de lokale TAMU-skoler, der vurderer hvilke elever, de skal optage.
  • På TAMU tilbydes de unge en individuel plan, som tilrettelægges ud fra et mål om at gøre dem klar til job.  Her er ikke almene fag som dansk og matematik. Undervisningen er rettet mod at gøre eleverne klar til arbejdsmarkedet.
  • Selve uddannelsesforløbet på 34 uger er et miks af at få afklaret den unges kompetencer, værkstedsundervisning og virksomhedspraktik.
  • Et uddannelsesbevis fra TAMU kan ikke som for eksempel et forløb på FGU eller VUC give muligheder for at forbedre grundskolens karakter, give adgang til EUD eller ungdomsuddannelserne.  

Man taler de unge op

Frederik Vad Nielsen   mener, at hans fem år med organisatorisk og politisk arbejde som formand for Danmarks Socialdemokratiske Ungdom, DSU, i høj grad kan bruges til dette arbejde. Den arbejdsmarkedsrettede TAMU har nemlig stort potentiale i forhold til mange flere unge blandt de 15-30-årige, der ikke er i uddannelse eller job. Eller, som han siger:

- TAMU er en usleben diamant, som alt for få har fået øjnene op for.

Rygraden i TAMU er de helt enormt dygtige faglærere, som er sindssygt stærke på pædagogik og på at møde de unge

En ny rapport fra Oxfords Research viser, at de udsatte unge, der har gennemført den 34 ugers lange praktiske uddannelse hos TAMU, har 30 procent højere beskæftigelse end andre sammenlignelige kontrolgrupper. Og at denne effekt holder sig – selv om hovedparten af TAMU-eleverne kommer med massive baggrundsproblemer som tidligere fængselsdomme, misbrugsproblemer og lignende.

Det skyldes ifølge Frederik Vad Nielsen, at man på TAMU møder de unge med respekt og forventninger, men også med en bevidsthed om, at skal de lære noget, skal de først bygges op som mennesker. Det er den særlige konsekvenspædagogik i uddannelsen med til, samt det, at de unge producerer noget, der kan bruges. Det hæver deres selvrespekt og tro på, at de kan og dur til noget.

- På TAMU har man en stor grad af det, jeg vil kalde rigtig omsorg – altså, at man taler op og ikke ned til unge mennesker, siger han.

Ifølge Frederik Vad Nielsen har TAMU dermed har en masse elementer, der gør, at uddannelsen kan noget, som meget, meget få dele af det øvrige uddannelsessystem kan.

- Hvis vi ikke havde TAMU, skulle vi opfinde det til den gruppe af unge, som ikke ville kunne lykkes i det formelle og meget firkantede uddannelsessystem. De har virkelig mange forstyrrelser i deres sind og har brug for at komme et sted hen, hvor de kan få selvrespekt, siger han.

Lærerne er konger

Det, han mener at kunne bidrage med, er især at hjælpe med at få en masse aktører til ”at tale sammen på samme tid” om at få udviklet tilbuddene. Det skyldes hans baggrund i organisationsarbejde og en bachelor i arbejdslivsstudier, som betyder, at Frederik Vad Nielsen har gode erfaringer med at få mennesker til at samarbejde og få ting til at ske.

Den nye udviklingsansvarlige understreger dog, at han ikke skal arbejde alene. Det, han skal lave for TAMU, skal ske i samarbejde med direktøren for det hele – de seks TAMU-centre i landet – samt de ansatte her. Noget af det særlige ved TAMU er netop, at det ikke er fyldt med ”alle mulige konsulenttyper”. Og der er meget kort fra hovedsædet i Dragør til de fem andre centre rundt omkring:

- Så jeg skal ikke ind og bureaukratisere, men hjælpe hvor jeg kan, siger han.

Ufaglært er sådan et akademiseret begreb, der handler om alt det, du ikke kan. På TAMU bliver de unge dygtige specialarbejdere, og dem er der stadig stor efterspørgsel efter.

For TAMU som sådan skal ikke laves om eller ”udvikles”, understreger han. Tværtimod høster tilbuddet virkelig gode resultater, som analysen fra Oxford Research viser, i forvejen og lykkes med at få deres unge i job.  Corona har bare betydet, at meget af udviklingsarbejdet har været sat i bero. Det er dét, han nu skal ”sætte turbo” på.

Vil udviklingsarbejdet få indflydelse på lærernes arbejde?

- Overhovedet ikke. De er kongerne. Rygraden i TAMU er de helt enormt dygtige faglærere, som er sindssygt stærke på pædagogik og på at møde de unge. Min opgave er snarere at slå lyttelapperne ud og høre på, hvad de og ledelsen vil med TAMU, og hvor de kan se, at vi kan få langt flere unge til at blive en del af den her succesoplevelse. Og så skal jeg – ud fra det, de siger og ønsker – prøve at finde ud af, hvordan vi kan komme derhen, siger Frederik Vad Nielsen.

Se hele undersøgelsen fra Oxford Research her om TAMU's resultater.

TAMU har markant effekt

Oxford Research har for nylig undersøgt, i hvor høj grad de unge ender i beskæftigelse efter TAMU.

De har undersøgt beskæftigelsessituationen for de unge på TAMU i henholdsvis 2009-2014 og 2015-2019. Og her viser det sig, at unge med TAMU-baggrund har gennem alle årene en signifikant højere beskæftigelsesgrad end kontrolgruppen:

  • 30 procent flere unge med TAMU-baggrund er i job det første år efter, de har bestået deres forløb, i sammenligning med kontrolgrupper med samme baggrund
  • unge, der havde gennemført en TAMU-uddannelse i 2015, var for to ud af tres vedkommende i job eller i gang med en uddannelse fire år senere
  • blandt samtlige unge, der gennemførte et helt TAMU-forløb i 2015-2019, var 54 procent i job eller under uddannelse november 2019, mens det gjaldt 53 procent af de TAMU-uddannede fra 2009-2014 november 2019.
Del siden på: