Maria_5_HIGH.jpg
Tema: VUC under forandring

Jeg kan bedre lide det på den her måde

AVU-elev Christian Vinter Rasmussen er godt tilfreds med den nye undervisningsform i læringscentertilbuddet på Nordvestsjælland HF & VUC.

Dorthe Plechinger

Ricky John Molloy

29. april 2022

Cristian Vinter Rasmussen sidder mutters-alene med sin computer i et lokale på VUC Holbæk denne tirsdag formiddag. De to andre holdkursister i dansk er fraværende. Han er i gang med en opgave om besættelsestiden og får hjælp fra sin lærer i dansk, Maria Revsbech. Men det rører ham ikke, at han er den eneste kursist. Tværtimod.

– Jeg kan bedre lide det på den her måde. Når vi ikke er så mange, kan jeg bedre koncentrere mig, siger han.

Christian Vinter Rasmussen er 33 år og har arbejdet som procesoperatør i otte år. Da han tog uddannelsen, blev de undervist i store klasser. Den langt mere selvstændige AVU-undervisningsform i små hold på Læringscenteret på Holbæk passer ham bedre.

– Det er mere fleksibelt, mener han, der af personlige grunde nu er begyndt på dansk, engelsk, matematik og samfundsfag. Han nøler lidt med svaret på, hvad det skal bruges til:

– Måske skal jeg videre på hf.

Fravær er et vilkår

Det er ikke usædvanligt, at han næsten har Maria Revsbech for sig selv. Fravær er et vilkår for AVU-kursister i dag, fortæller hun.

Alt materialet til kursisterne er tilgængeligt på en digital platform. Det betyder, at kursisterne kan tilgå det hele derhjemme fra. Og også at hun har et bedre kendskab til det faglige hos hver enkelt, fordi alle nu skal aflevere opgaver en gang om ugen. Det giver hende en fornemmelse af deres progression: Afleverer de til tiden, er det kun halve afleveringer, og er der noget, hun skal tale med dem om? Så tager hun fat på det.

Der er ikke vennegrupper

Der kan være ulemper ved, at der er så få kursister – og så få fremmødte i klassen. Der er ikke mange andre kursister at diskutere, være uenige eller tale opgaver med.

Christian Vinter Rasmussen nævner selv det sociale ved uddannelsen – eller rettere mangel på samme. Men i Læringscenteret hører han til fire forskellige grupper – en for hvert af de fag, han tager. Og på den måde er der ofte andre i et af fagene at tale med.

Er sådan et selvstudium for alle AVU-kursister, Maria?

– Der er sket noget med kursisttypen her efter FGU. De er blevet ældre og har i højere grad holdningen: ”Jeg vil gerne”. Men det kræver en vis disciplin, og nogle har svært ved at administrere det. Det er jeg opmærksom på, svarer Maria Revsbech.

Læringscenteret opstod ud fra en økonomisk nødvendighed på grund af for få kursister:

– Men når det er sagt, kan det noget og måske noget mere end den traditionelle undervisning, siger Maria Revsbech.

Del siden på: