121120_FUG Midt-Vest_Skjern_24.jpg
Jens Bach
Tema: FGU i krise

Færre elever og anderledes elev-sammen­sætning på FGU end forventet

Der går færre elever på FGU, og de går på andre spor end ventet. Og det er en udfordring for undervisningen på institutionerne.

Andreas Antoni Lund

Jens Bach

22. september 2021

Der blev i august optaget 1.444 færre elever end ventet på FGU, viser en opgørelse fra FGU Danmark. Og det er væsentligt færre end de 5.299 elever, som institutionerne havde forventet, skulle begynde.

Samtidig går der i indeværende skoleår cirka 12.600 elever på FGU, mens der i den reform, som FGU blev skabt med, blev forudsat, at der ville gå 14.000 elever på FGU. Det vil sige omkring ni procent færre end ventet.

Og oveni det skal lægges, at eleverne ikke har fordelt sig på FGU’s tre spor, som økonomien bag FGU’erne bygger på. Således går der en lavere andel af elever på den almene grunduddannelse (AGU) en ventet, ligesom de går der i kortere tid.

Uddannelsesforbundet: De unge sendes til andre tilbud

Samtidig med at der er færre unge på FGU end ventet, er der fortsat omkring 50.000 unge, der hverken er i egentligt job eller får en offentlig ydelse. Og den gruppe unge er netop blandt målgrupperne for FGU, så de kan få en efterfølgende ungdomsuddannelse, påpeger Uddannelsesforbundet.

- Det handler helt klart om at tage udgangspunkt i de unges behov, og FGU er netop designet til at løfte de unge, der står uden uddannelse eller job, og som ikke er i STU-målgruppen. Her må vi bare konstatere, at der fortsat er mange unge, der får andre tilbud. Det holder jo ikke, hvis vi skal have udfoldet alle dele af FGU og dermed tilgodese alle de unge i målgruppen, siger Uddannelsesforbundets formand, Hanne Pontoppidan.

Forbundsformanden påpeger desuden, at FGU-institutionernes økonomi undermineres, hvis elevgruppen udtyndes på grund af konkurrerende tilbud.  

KL: De unge begynder i job eller ungdomsuddannelse i stedet

Men når der går færre elever på FGU end forventet, er spørgsmålet, hvor de unge så ender henne. Hos KL, der er paraplyorganisation for kommunerne, som har ansvaret for at visitere de unge under 25 år til FGU eller andre tilbud, afviser man, at de unge i målgruppen sendes andre steder hen af kommunerne. KL mener i stedet, at der er flere forskellige årsager til, at færre unge end ventet er begyndt på FGU.

- Flere unge er begyndt på en ungdomsuddannelse, ligesom antallet af unge på uddannelseshjælp er faldet. Det vil sige, at de unge med uddannelsespålæg enten er begyndt på en uddannelse eller er kommet i job, siger Peter Pannula Toft, kontorchef i KL.

Han henviser dels til et notat fra Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, der viser, at andelen af 18-21-årige på en ungdomsuddannelse steget fra 76 procent til omkring 86 procent fra 2019 til corona-året 2020. Dels henviser kontorchefen til data fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, der viser, at der fra juli 2020 til juli i år er sket et fald på rundt regnet 18 procent blandt de 16-24-årige, der modtager uddannelseshjælp, som unge uden uddannelse får i stedet for kontanthjælp.

Hos KL mener man samtidig ikke ubetinget, at kommunerne har et medansvar for og en forpligtelse i forhold til aktiviteten på FGU.

- Der kan være unge, som for eksempel kan blive klar til at starte på en uddannelse, hvis de kommer i et kortere forløb end FGU. Det vigtigste er at tage udgangspunkt i den enkelte. Ligesom det er vigtigt at huske på, at målet er at få flest muligt i ordinær uddannelse eller beskæftigelse, mener Peter Pannula Toft.

Elevtallene på FGU

  • Der er optaget 1.444 elever færre på FGU-institutionerne i august 2021 end ventet på 26 af landets 27 FGU-institutioner. Og det er væsentligt færre end de 5.299 elever, som i alt 24 af institutionerne havde forventet, skulle begynde.
  • Samtidig optages der generelt færre elever på AGU-sporet, og varigheden af særligt AGU-forløbene er kortere end forventet.
  • FGU’ernes økonomi bygger på en forventning om, at 53 procent af eleverne ville gå på AGU-sporet, 36 procent på PGU-sporet og 11 procent på EGU-sporet. Imidlertid er det blot 39 procent af eleverne, der går på AGU, mens 57 procent går på PGU, og tre procent går på EGU.

Kilde: FGU Danmark

Antallet af unge og deres uddannelsesvalg

  • Der er sket en stigning i andelen af unge, der gennemfører eller er i gang med en ungdomsuddannelse. Eksempelvis er andelen af 18-21-årige på en ungdomsuddannelse steget fra 76 procent til omkring 86 procent fra 2019 til corona-året 2020.
  • På samme tid er der sket et fald i antallet af unge, der modtager uddannelseshjælp, som unge uden uddannelse får i stedet for kontanthjælp. I juli 2021 var der 4.469 16-19-årige og 14.089 20-24-årige, som modtog uddannelseshjælp. Året før var det henholdsvis 5.373 og 17.285 – altså fald på henholdsvis knap 17 procent og cirka 19 procent.
  • Oven i det kommer, at årgangen er mindre – altså at der i det hele taget er færre unge. Således var der 596.932 18-25-årige i tredje kvartal 2020 mod 588.333 i tredje kvartal 2021, svarende til et fald på 8.599 unge eller 1,4 procent.

Kilder: Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings database Jobindsats og Danmarks Statistik

Del siden på: