tjek_paa_udd_sygemelding.gif
Kim Ewald Fossum
Få tjek på

Pas på, hvad du siger til jobcenteret, når du er sygemeldt

Jobcentrene er blandt andet sat i verden for at hjælpe sygemeldte. Men det kan ske, at job­cent­ret vurderer, at du er syge­meldt på grund af dit arbejdes indhold og derfor ikke er berettiget til syge­dagpenge, advarer Uddannelses­forbundet.

Andreas Antoni Lund

Kim Ewald Fossum

10. november 2021

Bliver du først meldt rask af jobcenteret, stopper dine sygedagpenge, og det er meget vanskeligt at fortryde. Og skulle du komme til at fortælle, at der er forhold i dit arbejde, som er belastende, risikerer du, at jobcenteret stopper dine sygedagpenge, også selv om du har en sygdom, som ikke har noget med dit arbejde at gøre.

Det fortæller Erling Kure, der er socialrådgiver i Uddannelsesforbundet.

- Får du for eksempel stress af dit arbejde, så skal jobcenteret vurdere, om du kan raskmeldes, fordi det er selve din arbejdsplads, der er årsag til din sygdom. Så forventes du i stedet at finde et andet job, hvor du forhåbentlig ikke vil blive udsat for stressende forhold, forklarer Erling Kure.

Årsagen er, at din arbejdsplads får refusion af kommunen, så længe du er sygemeldt. Jobcenteret har derfor som en af sine opgaver at sikre, at refusionen er berettiget.

Erling Kure fortæller, at det kan føre til, at jobcentrene træffer afgørelser, som ikke nødvendigvis er til gavn for den sygemeldte, og at det af den grund også kan være svært at gennemskue jobcentrenes logik. Erling Kure har derfor samlet et par råd til, hvordan du som sygemeldt kan gribe en sygedagpengesamtale i dit jobcenter an.

Berettiget til sygedagpenge

Jobcentret vurderer i første omgang, om du er uarbejdsdygtig ved din sygemelding, og herefter løbende. Efter tre måneders sygefravær kan jobcenteret indkalde dig til en samtale for at se på hele dit uddannelses- og beskæftigelsesområde. Og ved den vurdering ser jobcenteret på, om du kan påtage dig andet arbejde end det, du allerede har eller havde før din sygemelding.

Vurderer Jobcentret, at du ikke længere er uarbejdsdygtig, ophører sygedagpengene.

Tænk nøje over, hvad du siger

Har du en samtale om sygedagpenge med jobcenteret, skal du tænke grundigt over, hvad du siger.

Du bør ikke give flere informationer, end jobcentrene beder om. Jo flere oplysninger du giver, desto mere kan jobcentrene fortolke på det, du siger. Og det kan betyde, at jobcenteret ser på andre forhold end selve dit sygdomsforløb.

Lad dig ikke presse til raskmelding

Det kan være vanskeligt at klage over jobcenterets afgørelse, når først du er blevet raskmeldt. Derfor er det vigtigt, at du ikke lader dig presse til at blive raskmeldt, før du reelt er rask.

Vælger jobcenteret at raskmelde dig, selv om du ikke er enig, bør du bede om dokumentation for afgørelsen. Herefter kan du konsultere din læge og undersøge dine rettigheder ved at kontakte Uddannelsesforbundet for vejledning.

Del siden på: