140120_Sprogcentret_24.jpg
Jens Bach
TEMA: Når virksomheden overdrages

Afgørelser af sager om overdragelse af virksom­heder kan tage lang tid

Der er få sager om virksomheds­over­dragelse. Og de tager lang tid at afgøre. Men at det kan betale sig at rejse dem, viser en sag fra Uddannelses­forbundet.

Dorthe Plechinger

Jens Bach

17. marts 2021

To år. Så lang tid tog det at få afgjort en sag om, hvorvidt der var tale om virksomhedsoverdragelse eller ej.

Uddannelsesforbundet anlagde sagen, fordi man mente, at der var tale om en virksomhedsoverdragelse, da en klar majoritet af lærerne var blevet ansat af den nye arbejdsgiver, og de arbejdede i de samme lokaler. Det syntes arbejdsgiverne imidlertid ikke, så sagen kom for retten.

Dagen før den skulle for, gav virksomheden sig imidlertid og erkendte, at der faktisk var tale om virksomhedsoverdragelse. Men da var der gået to år.

Virksomheden kom derfor til at betale for de resterende måneders opsigelse – uden at få noget for det til gengæld. Hvis de havde brugt det rigtige opsigelsesvarsel, ville lærerne have kunnet arbejdet i disse måneder.

Og arbejdsgiverne kunne i realiteten have fået mere for pengene, hvis de havde anerkendt noget før, at loven skulle bruges, påpeger Uddannelsesforbundet.

- De havde opsagt en række medarbejdere med tre måneders varsel, selv om de havde seks måneders varsel. Og virksomheden kom derfor til at betale for de resterende måneders opsigelse – uden at få noget for det til gengæld. Hvis de havde brugt det rigtige opsigelsesvarsel, ville lærerne have kunnet arbejdet i disse måneder. Nu blev det i stedet til en velfortjent pose penge til de medlemmer, der i måneder og år havde ventet på at få deres ret, siger Jette Gade, konsulent i Uddannelsesforbundet.

Også i en anden lignende sag fra det midtjyske tog det så lang tid og to retsinstanser at bevise, at der var tale om en virksomhedsoverdragelse.

Når det trækker ud med disse afgørelser, er det dog ikke kun, fordi der kan være mange led i at afgøre, om en virksomhed ligner sig selv tilstrækkeligt før og efter en overtagelse. Det skyldes også, at der er lang ventetid ved retterne.

Del siden på: