modelfoto.jpg
Jens Bach
TEMA: ARBEJDSRELATERET COVID-19

Hver tredje arbejdsmiljø­repræsentant har kollega smittet med COVID-19 på jobbet

Budskabet om at anmelde arbejdsrelateret COVID-19 som arbejds­skade er nået ud til Uddannelses­forbundets medlemmer, selv om der fortsat er steder, hvor det stadig halter, viser en rundspørge blandt Uddannelsesforbundets arbejdsmiljø­repræ­sen­tanter.

Dorthe Plechinger

Jens Bach

6. maj 2021

Over halvdelen af arbejdsmiljørepræsentanterne fra Uddannelsesforbundet er på arbejdspladser, hvor kolleger har haft COVID-19. Og i næsten en tredjedel af tilfældene – 31 procent – er medlemmerne med stor sandsynlighed blevet smittet på jobbet.
 

Det viser en undersøgelse blandt Uddannelsesforbundets arbejdsmiljørepræsentanter (AMR), hvor mere end halvdelen har svaret.

De fleste COVID-19-smittede kan koble smitten til arbejdet med stor sandsynlighed.

Af dem, der har svaret, har 85 procent angivet, at COVID-19-smitten er anmeldt som værende arbejdsrelateret til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. På tværs af alle Uddannelsesforbundets områder svarer 70 procent, at alle tilfælde er anmeldt. Men mens det især er på erhvervsskole- og AMU-området, at hovedparten er anmeldt, er det på sprogcenterområdet kun i 33 procent af tilfældene anmeldt, og for resten af skoleområderne gælder, at det kun i nogle tilfælde er sket.

Det kan der være flere grunde til. En arbejdsmiljørepræsentant skriver for eksempel i en kommentar, at det ikke har ”været muligt at få skolen til at anmelde det, da de ikke mener, at det er sikkert, at de er blevet smittet på skolen”, mens en anden skriver, at ”nogle ikke selv har ønsket anmeldelse”.

Nervøse ved at anmelde

På Uddannelsesbladet har vi tidligere skrevet om, at arbejdsrelaterede COVID-19-tilfælde bør anmeldes som arbejdsskader, da der kan opstå senfølger, og da en arbejdsskade skal anmeldes inden for et år. Men vi ville også gerne undersøge, om det også sker, og hvis ikke det gør, hvad grundene kan være. Derfor har Uddannelsesbladet sendt spørgeskemaer ud til alle Uddannelsesforbundets 288 arbejdsmiljørepræsentanter. I alt 151 AMR’er har svaret på hele undersøgelsen, mens otte kun har svaret på dele af den.

Uddannelsesbladet har også spurgt, om arbejdsmiljørepræsentanterne har oplevet, at medarbejderne har været nervøse ved at anmelde det som en arbejdsskade. Og her svarer ni procent ja. Igen er der dog forskel på skoleformerne og antallet af AMR’er, der har svaret.

Så mange har svaret på spørgeskemaet

Der er 288 arbejdsmiljørepræsentanter blandt medlemmerne i Uddannelsesforbundet. 52 procent eller 151 af dem har svaret på hele undersøgelsen, mens tre procent – eller otte personer – har svaret på dele af den. Der er nogenlunde lige mange besvarelser for store og små skoler, det vil sige med 0-25 ansatte, 25-50, 50- eller flere.

På erhvervsskoler og AMU har 15 procent svaret ja til denne nervøsitet, mens AMR’erne på FGU-området for seks procents vedkommende svarer, at de har oplevet, at medarbejdere er nervøse ved at anmelde det som en arbejdsskade.

Og ledelsen? Har arbejdsmiljørepræsentantens oplevelse været, at den har været modvillig over at anmelde en arbejdsrelateret anmeldelse? Ja, svarer lidt over en fjerdedel – 27 procent. Det gælder især på FGU-området, men her er svarandelen meget lille, hvorimod erhvervsskoler og AMU – med en svarprocent på 17 – har oplevet modvilje mod en anmeldelse.

Budskabet er trængt igennem

Undersøgelsen viser, at budskabet om, at det bør meldes til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES), hvis smitten ser ud til at være sket på arbejdspladsen, generelt ser ud til at være trængt igennem – med visse undtagelser.

TEMA: ARBEJDSRELATERET COVID-19

For eksempel svarer en arbejdsmiljørepræsentant i undersøgelsen, at: ”De fleste COVID-19-smittede kan koble smitten til arbejdet med stor sandsynlighed, men vi har ikke oplevet alvorlige senskadeforløb. Derfor har vi nok ikke anmeldt det. Spørgsmålet er, om vi burde gøre det, hvis der opstår noget senere”

Svarende i spørgeskemaet

Smitten kan skyldes arbejde

38 procent: Ja

31 procent: Nej

31 procent: Ved ikke

Arbejdsskader er anmeldt

85 procent: Ja

15 procent: Nej

Alle er blevet anmeldt som arbejdsskade

70 procent: De er alle anmeldt

30 procent: Nogle af dem er anmeldt

Har ledelse været modvillige mod at anmelde

27 procent: Ja

73 procent: Nej

Del siden på: