Arbejde v PC_koncentration_kaos
TEMA: ARBEJDSRELATERET COVID-19

COVID-19: Modvilje mod at anmelde på erhvervs­skoler

17 procent af arbejdsmiljø­repræsen­tanterne melder om modvilje fra ledelsen mod at anmelde formodet arbejds­relateret COVID-19, og 15 procent angiver, at medarbejderne er nervøse ved at anmelde. Det viser undersøgelse blandt Uddannelses­forbundets arbejdsmiljø­repræsentanter.

Dorthe Plechinger

Jens Bach

12. maj 2021

Langt over halvdelen af Uddannelsesforbundets medlemmer har haft kolleger med COVID-19, og i knap en tredjedel af tilfældene – 31 procent – er smitten med stor sandsynlighed sket på arbejdet.

Det viser en undersøgelse, som Uddannelsesbladet har foretaget blandt Uddannelsesforbundets arbejdsmiljørepræsentanter, hvor mere end halvdelen har svaret. Alene på erhvervsskole- og AMU-området har 73 svaret, hvilket udgør næsten halvdelen af alle besvarelser i undersøgelsen, og både små, mellemstore og store skoler er repræsenteret.

Vi er udsatte, når vi står med alle de unge mennesker. Så snakken har kørt meget på, hvordan vi bedst kommer udover smitte.

59 procent af erhvervsskolerne angiver, at de har oplevet kolleger, der er syge med COVID-19. Og i 29 procent af tilfældene skønnes det at være arbejdsrelateret, mens arbejdsmiljørepræsentanterne i 55 procent af tilfældene ikke ved, om det er tilfældet.

Ikke alle sager er anmeldt som en arbejdsskade til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. 67 procent af arbejdsmiljørepræsentanterne angiver, at alle sager er anmeldt, mens 33 procent svarer, at nogle er anmeldt. Hvorfor forklarer de ikke, men det, der adskiller dette område fra de øvrige i Uddannelsesbladets undersøgelse, er, at 17 procent svarer, at ledelsen har været modvillig over en anmeldelse, og 15 procent svarer, at deres oplevelse har været, at de ansatte er nervøse ved at anmelde.

Coronaforvirring

En arbejdsmiljørepræsentant fra en stor erhvervsskole, som har deltaget i undersøgelsen, men ønsker at være anonym, mener, at det kan skyldes forvirring i starten om, hvornår det skulle anmeldes.

- For var det en arbejdsskade, og hvad nu, hvis det var sket i fritiden? Og ville vi så få løn? forklarer hun.

Senere i forløbet fandt de ud af, at det var arbejdsrelateret, for det kan være svært at afgøre, hvor man er smittet, ”når man er sammen med 85 mennesker på en uge”.

TEMA: ARBEJDSRELATERET COVID-19

- Og vi er udsatte, når vi står med alle de unge mennesker. Så snakken har kørt meget på, hvordan vi bedst kommer udover smitte. Der er selvfølgelig nogle retningslinjer, som skolerne melder ud om, hvad vi skal gøre, siger hun.

Vedkommende arbejdsmiljørepræsentant, som redaktionen kender navnet på, forklarer, at i hendes afdeling har der ikke været nogen smittede, men at hun tror, at hvis det skulle komme på tale, ville tvivlen komme den smittede til gode, ”for jeg har ikke hørt, at ledelsen skulle være modvillige mod at anmelde”, siger hun.

Klare retningslinjer

Ole Heinager, formand for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier – Lederne, beklager i en mail, at man desværre ikke har mulighed for at kommentere på undersøgelsen, ”da vi ikke har kendskab til de enkeltsager, der refereres til”, skriver Ole Heinager og fortsætter:

- Som medarbejder kan man få anerkendt sygdom med COVID-19 som en arbejdsskade, hvis det kan sandsynliggøres, at sygdomsramte har været udsat for en konkret smitte i forbindelse med arbejdet og efterfølgende er blevet syg, eller hvis vedkommende har været udsat for risiko for smitte over en periode i forbindelse med sit arbejde og efterfølgende er blevet syg. Det er arbejdsskademyndighederne, der vurderer, om der er tale om en arbejdsskade, og der er meget klare retningslinjer for, hvordan sager skal indberettes, og dermed hvordan ledelserne skal agere.

Del siden på: