121120_FUG Midt-Vest_Skjern_27.jpg
Jens
Arbejdsrelateret COVID-19

Arbejds­relateret COVID-19: FGU har været underdrejet

Cirka halvdelen af sagerne om arbejds­relateret COVID-19 på FGU er blevet anmeldt til Arbejds­markedets Erhvervs­sikring. Og i nogle tilfælde har de ansatte været nervøse ved at anmelde. Det viser en undersøgelse blandt Uddannelses­forbundets arbejdsmiljø­repræsentanter, som Uddannelses­bladet har foretaget.

Dorthe Plechinger

Jens Bach

17. maj 2021

Langt over halvdelen af Uddannelsesforbundets medlemmer har haft kolleger med COVID-19, og i knap en tredjedel af tilfældene – 31 procent – er smitten med stor sandsynlighed sket på arbejdet.

Det viser en undersøgelse blandt Uddannelsesforbundets arbejdsmiljørepræsentanter, som Uddannelsesforbundet har foretaget, og hvor mere end halvdelen har svaret.

Der er ikke en praksis, vi kan stå på. Derfor tror jeg, at noget af det vigtigste er at gå til sin ledelse og få en åben dialog om, hvordan man gør.

På FGU-området har 33 arbejdsmiljørepræsentanter (AMR’er) svaret, og de repræsenterer både små, mellemstore og store skoler. 55 procent har oplevet at have kolleger med COVID-19, og i 24 procent af tilfældene skønnes det at være arbejdsrelateret. 29 procent svarer dog, at de ikke ved, om smitten er sket på arbejde eller andre steder.

Kun halvdelen af de arbejdsrelaterede sager er anmeldt til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, og i undersøgelsen siger seks procent af AMR’erne, at deres oplevelse har været er, at ansatte har været nervøse ved at anmelde det som en arbejdsskade. Det fremgår også, at ledelserne har været modvillige ved at anmelde, men her er antallet af besvarelser så lille, at det er svært at udlede noget ud fra.

Ikke ”bare lige” at anmelde

Formand for direktør-rektor-kollegiet FGU Danmark Hanne Fischer forstår godt, hvis nogle tøver med at anmelde arbejdsrelateret COVID-19 som en arbejdsulykke eller erhvervsskade.

- Når man læser vejledningen og vurderinger af arbejdsskader med COVID-19, står der, at man skal sandsynliggøre eller bevise, at man har været udsat for en konkret smitte på arbejde og efterfølgende er blevet syg. Det er ikke ”bare lige” at sandsynliggøre, og det er stort skridt at tage at anmelde, siger hun og tilføjer, at COVID-19 heller ikke er noget, man er vant til:

- Det er noget nyt, og der er ikke en praksis, vi kan stå på. Derfor tror jeg, at noget af det vigtigste er at gå til sin ledelse og få en åben dialog om, hvordan man gør. Og så skal vi som ledere selvfølgelig være bekendt med den her vejledning, så der er et stykke arbejde.

Seks procent angiver, at de er nervøse ved at anmelde – hvad forklarer du det med?

- Igen: Det er ny praksis. Man skal anmelde og løfte bevisbyrden… Men det må ikke være en barriere, og de ting, der skal anmeldes, skal anmeldes.

TEMA: ARBEJDSRELATERET COVID-19

Har I klædt ledelserne på i forhold til, at det skal anmeldes?

- Det kan man selvfølgelig altid diskutere. Men vi har haft virkelig travlt med at håndtere de mange nye ændringer. Vi har lige haft generalforsamling i FGU Danmark, hvor vi har opgjort, at vi har fået 40 mails om retningslinjerne for COVID, siger Hanne Fischer.

- Så vejledningen om COVID-19-arbejdsskader har været ude, men vi har også ligget underdrejet i at orientere og omstille og holde møder med ministeriet og endnu mere forholde os til de sogne, der er lukket ned og lukket op igen. Det har været… tungt, siger hun, men tilføjer at det skal jo gøres – arbejdsrelateret COVID-19 skal altid anmeldes:

- Og ledelsen skal være med til at sikre, at det sker, siger Hanne Fischer.

Del siden på: