231120_VUC_Holstebro_28.jpg
Jens Bach
TEMA: ARBEJDSRELATERET COVID-19

Arbejds­betinget eller ej? Næsten hver femte COVID-19-smittet på VUC er nervøs ved at anmelde

Ansatte på VUC, der er smittet med COVID-19, har været nervøse ved at anmelde. Men det skyldes tilsyne­ladende ikke modvilje hos ledelsen. Det viser en undersøgelse, som Uddannelses­bladet har foretaget blandt arbejdsmiljø­repræsentanterne.

Dorthe Plechinger

Jens Bach

12. maj 2021

Langt over halvdelen af Uddannelsesforbundets medlemmer har haft kolleger med COVID-19, og i knap en tredjedel af tilfældene – 31 procent – er smitten med stor sandsynlighed sket på arbejdet.

Det viser en ny undersøgelse blandt Uddannelsesforbundets arbejdsmiljørepræsentanter, som Uddannelsesbladet har foretaget, og hvor i alt 157 ud af 282 arbejdsmiljørepræsentanter har svaret.

Måske er de ikke sikre på, at de har fået COVID på skolen?

På VUC-området har 12 arbejdsmiljørepræsentanter svaret. De repræsenterer alle skolestørrelser – lige fra små skoler med 0-25 ansatte til større med flere end 100 ansatte. Og her har 58 procent oplevet kolleger, der er smittet med COVID-19. De angiver, at det i 43 procent af disse tilfælde skønnes at være arbejdsrelateret. I 14 procent af tilfældene ved arbejdsmiljørepræsentanten dog ikke, om det er tilfældet.

Alle disse sager er anmeldt til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, oplyser arbejdsmiljørepræsentanterne, og tilsyneladende har arbejdsgiverne ikke været modvillige mod en anmeldelse til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Alligevel har hele 17 procent af de smittede været nervøse ved at anmelde det.

Det kan skyldes usikkerhed

Det har Pernille Brøndum, der er formand for Danske HF og VUC, ingen forklaring på. Hun mener, at det måske er meget normalt, at man på hvert sjette VUC kan have en medarbejder, der er lidt forbeholden over for at anmelde en arbejdsskade – det være sig COVID-19 eller andet.

- Måske er de ikke sikre på, at de har fået COVID på skolen? Det kunne jo være i det private, som det ofte er, siger hun.

TEMA: ARBEJDSRELATERET COVID-19

Pernille Brøndum er glad for, at undersøgelsen viser, at det ikke er ledelsen, der er modvillig eller tøvende over at anmelde.

- Det er da stærkt gået af sektoren, siger Pernille Brøndum.

Del siden på: