Stress - 1097.jpg
Jeppe Michael Jensen
Tema: Usikre ansættelser

Prekariatet – en ny samfunds­klasse eller ej?

Det kaldes prekariatet som samlet begreb. Men der er stor forskel på, hvad der menes i forhold til danske forhold og velfærdssamfundet og på globalt plan.

Dorthe Plechinger

Jeppe Michael Jensen

27. januar 2021

Begrebet prekariatet blev introduceret af den engelske økonom Guy Standing. Han mener, at det er en ny samfundsklasse i stil med arbejderklassen og overklassen. Prekariatet kan eksempelvis bestå af ufaglærte, migrantarbejdere, hotelrengøring eller akademikere.

- Prekariatet vil være noget andet i Danmark end i Bangladesh, fordi vi har velfærdssamfundet. Jeg mener ikke, man kan tale om en samlet klasse som sådan i Danmark. Man kan snarere tale om prækære ansættelser, og vi studerer så tendensen til, at nogle områder og medarbejdergrupper er mere udsatte for det end andre, siger arbejdslivsforsker og ph.d. fra RUC Janne Gleerup.

Hun tilføjer, at det er svært at afgrænse prekariatet som klasse, da man kan bevæge sig ind og ud af prekære ansættelser med lange stabile perioder afløst af perioder med usikre ansættelser.

- Så der er flydende grænser, siger hun.

Atypiske ansættelser omfatter bredt set alt det, der ikke er fastansættelser.

- Men det inkluderer jo også mange, som ikke har prekære arbejdsliv. En kendt radiovært, der tidligere har været fastansat i DR, og som nu laver sit eget firma, er måske ikke prekariseringsramt. Men hendes kollega, som arbejder freelance, kan godt være det. Prekarisering handler om dem, som rammes negativt og bliver ekstra sårbare uden fast ansættelse, siger Janne Gleerup.

Så hvad vil du kalde det?

- Jeg plejer som samlet betegnelse at sige, at det er de grupper af mennesker på arbejdsmarkedet, som ufrivilligt er henvist til usikre og midlertidige ansættelser og derfor ikke nyder gavn af alle de fordele, man har som fastansat. Hvis du er timeansat, har du ikke alle disse goder. Når timerne er slut, er du væk. Det er det, mange oplever nu, og det er ligesom et a- og et b-hold.

Så der, hvor du skelner, er i forhold til frivilligheden?

- Ja, men igen – hvad er frivilligt? Når jeg interviewer folk, siger de, at de for eksempel selv har valgt at være en selvstændig enmands-virksomhed. Men har de valgt det, fordi der ikke er faste stillinger i deres branche, har de valgt det på en ufrivillig baggrund, siger Janne Gleerup.

Hun plejer derfor at sige, at det er folk, der objektivt er karakteriseret ved, at deres ansættelsesforhold er usikkert og midlertidigt. Og så kan nogle sige, det er frivilligt, mens andre er mere ambivalente.

Del siden på: