Faa-tjek-paa_GDPR_2 (2).gif
Få tjek på

Sådan skal du forholde dig til reglerne for GDPR

Som underviser skal du følge din skoles retningslinjer for at beskytte data.

Morten Juul

Kim Ewald Fossum

4. september 2020

 

Må du tage billeder af elever og kursister og lægge dem på Facebook? Må du skrive med dine elever på sms, Messenger eller privatmail? Må du gemme elevernes opgaver på din private pc?

Selv om det er mere end to år siden, at databeskyttelsesforordningen – som også kaldes GDPR-reglerne – trådte i kraft, så opstår der alligevel af til tvivl om, hvad du må eller ikke må, når det kommer til personoplysninger om dine elever og kursister.

Uanset spørgsmålet kan du kun få det præcise svar ét sted: din skole. I databeskyttelseslovgivningen er det altid den dataansvarlige – altså skolen – som skal vurdere, hvordan den helt konkret skal leve op til lovgivningen. Skolen skal give dig de fornødne instruktioner, så du kan håndtere elevernes og kursisternes personoplysninger sikkert nok.

Skoler er forskellige og kan have forskellige regler. Der kan være forskel på IT-systemer eller på elevsammensætning, der gør, at der skal tages flere hensyn på én skole end på en anden.

Du må naturligvis gerne være bekymret, om din arbejdsplads lever op til lovgivningen. Du må også gerne stille spørgsmål til, hvorfor din skoles regler er, som de er. Og skolen skal give dig retningslinjer. Ellers lever skolen ikke op til myndighedernes krav. Er du alvorligt bekymret over din skoles regler, kan du altid spørge din tillidsrepræsentant eller Uddannelsesforbundet.

Baggrunden for GDPR-reglerne

Databeskyttelseslovgivningen (blandt andet GDPR-reglerne) er til for at beskytte personoplysninger – for at værne om vores alle sammens privatliv. Der skal tages særligt hånd om børns personoplysninger, ligesom følsomme oplysninger om for eksempel helbred skal behandles særligt forsigtigt. Lovgivningen i Danmark blev senest revideret med EU-forordning, der trådte i kraft i 2018.

Arbejdspladsen skal have styr på reglerne

Du skal ikke kende hele databeskyttelseslovgivningen eller opfinde dine egne regler. Det er din arbejdsgiver, som har det overordnede ansvar, og som skal give dig de fornødne instruktioner, så du kan håndtere elevernes og kursisternes personoplysninger sikkert nok.

Følg de lokale regler

Som underviser er det for så vidt ligegyldigt, om din skole har tilstrækkelige regler eller ej. Gør du, som din skole siger, at du skal, gør du det rigtigt. Hvis du derimod ikke følger skolens retningslinjer, men bøjer dem eller tilsidesætter dem, svarer det til, hvis du bøjer eller tilsidesætter skolens retningslinjer på andre områder. Så kan skolen irettesætte dig, give dig skriftlige advarsler eller i sidste instans fyre dig.

Ingen personlige bøder

Viser det sig, at skolen ikke lever op til reglerne for GDPR, er det skolen, der skal stå skoleret over for Datatilsynet, hvis tilsynet går ind i sagen. Det er skolen, der får kritikken og en eventuel bøde. Du kan som medarbejder ikke få en bøde, hvis du har overholdt skolens regler.

Del siden på: