Ev genrefoto til artikel om lærere mangler tid  - af Kaare Smith.jpg
FGU's forsømte første år

Undersøgelse: Hver anden FGU-lærer savner tid og klarhed

Omkring halvdelen af FGU-lærerne får ikke en brugbar oversigt over deres arbejdsopgaver, og lige så mange får ikke tid nok til at forberede deres undervisning, viser undersøgelse.

Marie Begtrup og Andreas Antoni Lund

Kaare Smith

3. september 2020

Flere undervisere mener ikke, de kan levere den kvalitet i undervisningen, som de ønsker – hvilket skaber frustration. Der nævnes ofte manglende forberedelsestid.

Sådan skriver en tillidsrepræsentant i en undersøgelse, som Uddannelsesbladet har foretaget blandt tillidsfolkene på landets FGU-institutioner.

Uddannelsesbladet har sendt et spørgeskema til samtlige 89 tillidsrepræsentanter på de i alt 27 FGU-institutioner. 50 har svaret.

  • 30 procent siger, at de i meget ringe grad havde den fornødne tid til forberedelse, da FGU åbnede 1. august 2019. 42 procent havde i ringe grad den fornødne forberedelsestid.
  • 12 procent meddeler, at de stadig i meget ringe grad har den fornødne tid til forberedelse. 36 procent har i ringe grad den fornødne tid til forberedelse.
  • 56 procent oplyser, at ikke fik en opgaveoversigt, da FGU åbnede 1. august 2019. 42 procent fik en mangelfuld opgaveoversigt.
  • 32 procent siger, de stadig ikke får en opgaveoversigt. 44 procent får en mangelfuld opgaveoversigt.
  • 60 procent beskriver deres psykiske arbejdsmiljø som skidt eller meget skidt det første halvår.
  • 36 procent betegner deres psykiske arbejdsmiljø som skidt eller meget skidt den seneste halvår.

I alt fortæller 48 procent af tillidsfolkene, at de og deres kolleger oplever, at de kun i ringe eller meget ringe grad får den fornødne tid til at forberede deres undervisning.

- Der kan være afsat tid til forberedelse, men den tid bliver hen ad vejen slugt af møder, vikartimer, pædagogiske dage eller noget helt fjerde, forklarer Uddannelsesforbundets formand, Hanne Pontoppidan.

Selvfølgelig har lærere brug for tid til at forberede deres undervisning.

På FGU er den manglende forberedelsestid ifølge hende ikke mindst en udfordring, fordi lærerne her underviser på en institution, som stadig er i sin vorden – blandt andet i sin pædagogiske tilgang.

- Selvfølgelig har lærere brug for tid til at forberede deres undervisning. Og hvis man ydermere skal forberede sig til en helt ny undervisningsform og pædagogik, så er det jo horribelt, hvis der ikke er sikret tid til forberedelsen, fastslår Hanne Pontoppidan.

Lederne: Ikke en entydig størrelse

Lone Hansen, der er næstformand i FGU-ledernes interesseorganisation, FGU Danmarks Direktør- og Rektorkollegium, afviser ikke, at der kan være FGU-lærere, som ikke får den forberedelsestid, de har været vant til, før de startede på FGU.

Hun deler imidlertid ikke ubetinget Uddannelsesforbundets forståelse af, hvad forberedelsestid omfatter.

- Vi har haft et første år, hvor alle har skullet finde deres ben at stå på. Der har været rigtig meget udviklingsarbejde for at etablere den nye undervisning. Og det kan af nogle blive opfattet som udviklingsarbejde og ikke forberedelsestid. I en så stor forandringsproces kan det være flydende. Og der findes også forberedelsestid, selv om det ikke er time- og minutfastsat i opgaveoversigterne, som mange tillidsrepræsentanter og lærere forventer, siger Lone Hansen.

Hver tredje kender ikke sine opgaver

Opfordringen fra Uddannelsesforbundet til lederne er, at de klart melder ud til lærerne, hvor meget forberedelsestid de præcist har, og at den tid ikke kan ændres, når den først er meldt ud.

Men netop når det gælder om at få klar besked om, hvor meget tid man som FGU-lærer har til sine forskellige opgaver, halter det ligeledes på mange FGU-skoler. Det er en af de oplysninger, som skal fremgå af de opgaveoversigter, som skolernes ledelser har pligt til at give lærerne. Men ifølge 44 procent af de adspurgte tillidsrepræsentanter er de opgaveoversigter, de får, mangelfulde.

Opgaveoversigten er et redskab i overenskomsten, som skal være med til at sikre, at lærerne ikke bliver overlæsset og overbebyrdet.

Og 32 procent oplyser, at de slet ikke får en opgaveoversigt, der ellers er sikret i overenskomsten for FGU-lærerne og skal bruges som værn for lærerne.

- Det er et meget stort problem, fordi opgaveoversigten er et redskab i overenskomsten, som skal være med til at sikre, at lærerne ikke bliver overlæsset og overbebyrdet med opgaver, og at kvaliteten i undervisningen fastholdes, pointerer Hanne Pontoppidan.

Lederne: Opstarten gav udfordringer

At så mange tillidsrepræsentant oplyser, at de i FGU’ens første leveår enten har fået mangelfulde eller slet ikke har fået opgaveoversigter, tilskriver Lone Hansen også en vanskelig opstart for FGU.

- Der var flere steder, hvor vi ikke har kendt elevtallet før langt ind i skoleåret. Så det med at få planlagt og skemalagt for et helt skoleår har været umuligt, forklarer Lone Hansen.

TEMA: FGU’s forsømte første år

Skal det forbedres?

- Selvfølgelig skal det det. Og der arbejdes ihærdigt for at få en bedre opstart til august, end vi havde sidste år. Nu har vi nogle erfaringer med det, påpeger næstformanden for FGU Danmarks Direktør- og Rektorkollegium.

Hun vurderer dog samtidig, at svarene i undersøgelsen i høj grad afspejler, at ledelserne og lærerne ikke er enige om, hvad opgaveoversigter bør indeholde – og ikke mindst detaljeringsgraden.

Del siden på: