160420_Corona_VUSK_07.jpg
Jens Bach
Nyhed

Voksen- og ungeunder­visere er ikke smittet med corona oftere end andre fag­grupper

Undervisning af voksne og unge er ikke fag, hvor særligt mange er smittet med COVID-19, viser tal fra Statens Serum Institut.

Andreas Antoni Lund

Jens Bach

23. november 2020

Som lærer kan måske være bekymret for at møde på arbejde af frygt for smitterisikoen under corona-pandemien.

Men ser man på tværs af erhverv, er der faktisk ikke flere undervisere, som er blevet testet positiv for COVID-19, end der er i de fleste andre brancher.


Det viser corona-smittetallene fra Statens Serum Institut, som har inddelt sine testresultater i 20 brancher.

To ud af tre lærere er blevet testet

Hvor det blandt eksempelvis beskæftigede i landbruget, skovbruget og fiskeriet er 2,81 procent af det samlede antal ansatte, som er blevet registreret som COVID-19-positive, er det blandt underviserne generelt 1,58 procent.

I alt er 135.693 af landets i alt 205.132 undervisere blevet testet, og heraf har 2.148 fået et positivt svar.

Andelen af positive ud af det samlede antal beskæftigede inden for de forskellige brancher i uge 46

Men selv om undervisere umiddelbart er i den nederst fjerdedel af de registrerede faggrupper, som er blevet testet positiv med COVID-19, kan man imidlertid ikke entydigt konkludere, at undervisere er blandt de mindst smittede, påpeger Statens Serum Institut.

- Det er svært at sige, at det går enten rigtig godt eller særligt skidt med corona-smitte blandt undervisere. Men tallene viser dermed også, at de tilsyneladende ikke er synderligt hårdt ramte, forklarer Anders Koch, overlæge ved Statens Serum Institut.

Han hæfter sig nemlig ved, at andelen af positive blandt de testede lærere er 1,05 procent, og at det er en forholdsvis stor andel af underviserne, som har ladet sig teste sammenlignet med andre faggrupper. Det er nemlig rundt regnet to tredjedel af underviserne. Det er dermed den branche, der har den næststørst andel af testede.

Andelen af positive ud af andelen af testede inden for de forskellige brancher i uge 46

Ser man på tallene for de forskellige grupper af undervisere, viser de, at der er forskelle – om end ikke store – på, hvor mange procent af henholdsvis voksen- og ungeunderviserne, som er blevet testet positiv.

I alt er 1,49 procent af underviserne på gymnasierne og de erhvervsfaglige skoler blevet testet positive.

Blandt lærere inden for voksenundervisning er andelen lidt højere og blandt de højeste hos undervisere, nemlig 1,75 procent.

Overlæge fra Statens Serum Institut Anders Koch hæfter sig ved, at mange undervisere blev sendt hjem for at fjernundervise under nedlukningen af skoler og uddannelsesinstitutioner i foråret. Det har ifølge ham uden tvivl haft en effekt, idet eksempelvis rengøringspersonale derimod ikke kunne arbejde hjemmefra.

Et andet forhold, som ifølge overlægen muligvis spiller ind på, at COVID-19-smitten ikke er synderlig høj blandt undervisere, kan være, at mange af dem er i kontakt med den eller de samme afgrænsede gruppe af elever og kursister i løbet af deres arbejdsdag. 

Se SSI’s tal

Dyk selv ned i de seneste tal på Statens Serum Instituts hjemmeside

- På et sygehus eksempelvis ser man nye mennesker hele tiden, eksemplificerer Anders Koch.

Han har endvidere tiltro, at både lærere, elever og kursister er gode til at huske at isolere sig selv, hvis de udviser symptomer på COVID-19.

- Man skal dog huske, at det ikke kun er på ens arbejde, at man kan risikere at blive smittet, påpeger overlægen.

Del siden på: