EUD-arbejdsmiljø_20131004-151650-1-1000x666-layoutonly-watermarke.jpg
Ritzau/Scanpix
TEMA: Arbejdsmiljø på EUD

To ud af tre lærere på AMU-Vest mistrives

Mangel på indflydelse på egen arbejdstid har ført til et elendigt psykisk arbejdsmiljø på AMU-Vest.

Andreas Antoni Lund

Ritzau/Scanpix

7. februar 2020

D

et halter med trivslen blandt lærerne på mange erhvervsuddannelser, viser en omfattende undersøgelse, som Uddannelsesforbundet har foretaget.

Blandt de skoler, hvor lærerne rapporterer om det værste psykisk arbejdsmiljø, er AMU-Vest.

Her har i alt 59 procent af lærerne deltaget i Uddannelsesforbundets undersøgelse. Trefjerdedele af dem har svaret, at de kun i ringe grad eller slet ikke oplever, at de har et godt psykisk arbejdsmiljø.

Har ikke fungerende opgaveoversigt
Det er især, når det gælder deres indflydelse på såvel indholdet i deres arbejde som på planlægningen af deres arbejdstid, at AMU-Vest-lærernes tilfredshed er helt i bund.

Uddannelsesforbundet mener

- Det kan godt lade sig gøre at skabe et godt arbejdsmiljø på en skole, selv om man er økonomisk presset. Det afgørende er, at man som ledelse er lydhør og inddrager lærerne, mener Hanne Pontoppidan, formand for Uddannelsesforbundet

Også brugbarheden af opgaveoversigten – det redskab ledelsen skal bruge til at give lærerne et overblik over deres opgaver og arbejdstid – er AMU-Vests lærere stærkt utilfredse med.

- Vi har ikke nogen fungerende opgaveoversigt. Og vi har ingen reel indflydelse på, hvordan vores tid bliver tilrettelagt. Hvis der kommer nye kurser, siger ledelsen, at de skal køres igennem uden at tage hensyn til vores øvrige opgaver, fortæller Hans Hansen, der er tillidsrepræsentant på AMU-Vest.

Psykiske arbejdsmiljø tages ikke alvorligt
Han oplever det samtidig, som om skolens ledelse ikke tager kritik af medarbejdernes psykiske arbejdsmiljø alvorligt.

- Det får os til at føle, at vi ikke bliver værdsat, forklarer Hans Hansen.

Direktør for AMU-Vest Torben Pedersen havde selvfølgelig gerne set, at lærerne på hans skole var mere tilfredse. Men han er i tvivl om, hvad utilfredsheden bunder i.

Hvorfor er du i tvivl, når undersøgelsen klart viser, at de for eksempel er utilfredse med udformningen af opgaveoversigten?

- Set fra min side har vi et meget detaljeret planlægningssystem for hver enkelt medarbejder. Det kan lærerne se på store skærme i administrationen og i deres pauserum, det er tilgængeligt på intranettet, og den enkelte får en meddelelse på sin telefon, når der er ændringer. Så jeg vil gerne høre, hvad det er, de synes, de har brug for udover det, siger Torben Pedersen.

Direktør: Skolens økonomi er presset
Han påpeger, at AMU-Vest som kursusvirksomhed har som grundvilkår, at der hele tiden sker ændringer i lærerens arbejdsopgaver og ofte med meget kort varsel.

AMU-Vest afholder omkring 40 kurser per uge og har mellem 60 og 80 planændringer om ugen.

- Beslutningerne om at tilmelde sig et kursus kommer senere og senere. Så spørgsmålet er, hvordan vi kan inddrage underviserne i den beslutning, der hedder: Skal vi aflyse, eller skal vi have is i maven? Ser man på undersøgelsen, må vi konstatere, at det gør vi ikke godt nok. Så derfor må vi have en snak om, hvordan vi gør det her, erkender Torden Pedersen.

Han har derfor med skolens bestyrelse aftalt at invitere tillidsrepræsentant Hans Hansen og et par af hans kolleger til et møde om arbejdsmiljøet på skolen.

Del siden på: