EUD-arbejdsmiljø_20131002-163036-pf-1000x666-layoutonly-watermarke.jpg
Ritzau/Scanpix
TEMA: Arbejdsmiljø på EUD

På UCRS skaber indflydelse på tid og indhold arbejdsglæde

På UCRS har lærerne stor indflydelse på indholdet af deres arbejde og på tilrettelæggelsen af deres arbejdstid. Det giver høj tilfredshed med arbejdsmiljøet.

Andreas Antoni Lund

Ritzau/Scanpix

7. februar 2020

L

ærerne på UddannelsesCenter Ringkøbing Skjern, UCRS, er blandt de mest tilfredse med deres psykiske arbejdsmiljø. Det viser en omfattende undersøgelse, som Uddannelsesforbundet har foretaget.

69 procent af de lærere, der har deltaget i Uddannelsesforbundets undersøgelse, siger, at de i høj grad oplever, at det psykiske arbejdsmiljø på skolen er godt. Og 93 procent er i høj eller nogen grad tilfreds med såvel deres indflydelse på indholdet i deres arbejde og deres indflydelse på tilrettelæggelsen af deres arbejdstid.

Uddannelsesforbundet mener

- Det kan godt lade sig gøre at skabe et godt arbejdsmiljø på en skole, selv om man er økonomisk presset. Det afgørende er, at man som ledelse er lydhør og inddrager lærerne, mener Hanne Pontoppidan, formand for Uddannelsesforbundet

For Jette Østergård, der er underviser på grundforløbet på Skjern Tekniske Skole, er det vigtigste, for at hun trives, at hun oplever tillid under ansvar.

- Når jeg som medarbejder har fået en opgave, har ledelsen tillid til, at jeg løser opgaven, inden for de rammer jeg har fået. Hvis rammerne ikke slår til, kan jeg komme og snakke om det, og så prøver vi at finde en anden løsning sammen, fortæller Jette Østergård.

En lyttende ledelse øger trivslen
Ledelsen afsætter ifølge hende desuden den nødvendige tid, til at lærerne kan udvikle og indarbejde nye undervisningsforløb. Sammen med en kollega har hun eksempelvis været med til at afholde workshops for de øvrige lærere i forbindelse med udarbejdelsen af en digital strategi for skolen.

- Et af vores ønsker, for at det skulle blive en succes, var, at der skulle være tid til opfølgning, så kollegerne kunne få det ind under huden. Det har ledelsen været lydhør over for, forklarer Jette Østergård.

Et andet forhold, der trækker op for hende, er, at lærerne har delvis tilstedeværelse.

- Jeg kan vælge at lave noget af mit rette-arbejde derhjemme. Så kan jeg gøre det, når det passer mig, om det så for eksempel er fire timer en lørdag, fremhæver Jette Østergård.

Ledere og lærere enige om strategi
UCRS har – ligesom de fleste andre erhvervsuddannelser – ifølge Poul Fomsgård Jensen, der er teamleder for auto-afdelingen på Skjern Tekniske Skole, været igennem store besparelser de seneste fem-seks år.

- Vi har dog ikke været så mange afskedigelser igennem, fordi vi har valgt at bibeholde de små hold. Det har vi valgt ud fra en tro på, at eleverne vender tilbage igen. Men når vi gør det, skal lærerne undervise mere og får mindre forberedelsestid. Det har vi haft en dialog mellem ledere og lærere om. Og vi blev enige om, at det var den vej, vi ville gå, fortæller Poul Fomsgård Jensen.

For at få medarbejderne med på vognen, har ledelsen ud over at involvere medarbejderne forsøgt at sikre, at der er gode sociale rammer omkring dem.

Auto-afdelingen afholder eksempelvis hvert år en knallert-tur og inviterer gæster til at se 24-timers racerløbet Le Mans sammen med dem.

Del siden på: