Horsens VUC tillidsfolk5_af_Helene Bagger.jpg
Helene Bagger
To der står sammen

De samarbejder om posten som tillids­repræsentant

Det kan være en ensom post at være tillidsrepræsentant, og det er mange steder svært at få nogle til at påtage sig det tunge hverv med det store ansvar. Men så kan man måske gøre som Jens Liljegren og Majbrith Lind Gerald, der stillede op til posten sammen, da de 25 AVU-lærere på VUC Horsens pludselig stod uden tillidsrepræsentant.

Dorthe Plechinger

Helene Bagger

6. februar 2020

D

er var længe tøvende tavshed ved mødet med Uddannelsesforbundet den dag i september sidste år, hvor der akut skulle vælges nye tillidsvalgte for AVU-lærerne på VUC Horsens. Men så rakte Jens Liljegren hånden op og meldte sig, og hurtigt derefter blev også kollegaen Majbrith Lind Geralds hånd stukket i vejret.

- Jeg tænkte, at den tunge post skulle Jens i hvert fald ikke stå alene med, siger Majbrith Lind Gerald, der kendte Jens Liljegren fra kollegialt samarbejde og gennem samfundsfag-faggruppen. 

To der står sammen

Det ligger i de fleste læreres DNA at arbejde sammen med en eller flere andre om forskellige opgaver. Men hvad kan det give – ekstra? Det forsøger vi at blive klogere på i denne serie, hvor vi spørger nogle af jer, der arbejder i teams eller grupper, hvorfor, hvordan og hvad det betyder.

Så sådan blev det. En anderledes model med to ligestillede tillidsrepræsentanter, der skulle i turbooplæring til posten, mens konsulent i Uddannelsesforbundet, Torben Thilsted, i en overgangsperiode har fungeret som central TR. Nu skal de to stå selv til en post – som det faktisk kom lidt bag på hovedpersonerne selv, at de overhovedet meldte sig til.

- Det var ikke noget, jeg havde set i kortene, så det var en stor beslutning, fortæller Majbrith Lind Gerald, men tilføjer, at det for hende meget handlede om, at den viden, som de ville få gennem TR-uddannelsen, kunne blive ”in house”, men også at hun selv fik en slags ønsket efteruddannelse i blandt andet kommunikation, strategi og konflikthåndtering.

Men hvorfor stillede du op, Jens?

- Det var vigtigt for mig, at vi fik nogle lokale repræsentanter. Og selv om det lyder lidt højstemt, var det også et idealistisk projekt for mig. Vores arbejdsplads kan noget helt specielt: Der er en stor mangfoldighed i vores kursistgrundlag, som afspejler sig hos os som undervisertyper. Det er en interessant og dynamisk arbejdsplads med en stærk kultur. Så der er noget at værne om og noget helt basalt, som er værd at kæmpe for.

Horsens VUC tillidsfolk3_af_Helene Bagger.jpg
Tillidsrepræsentant Jens Liljegren er 51 år, har været ansat i tre et halvt år, uddannet cand. mag. og meritlærer, underviser i engelsk, samfundsfag, historie, dansk og IT. Helene Bagger
Tillidsrepræsentant Jens Liljegren er 51 år, har været ansat i tre et halvt år, uddannet cand. mag. og meritlærer, underviser i engelsk, samfundsfag, historie, dansk og IT. Helene Bagger

Hvordan var det så at blive kastet ud i det?

- Man finder nok først rigtig ud af, hvor kæmpestor et arbejdsområde, det er, når man går ind i det. Man får et stort ansvar, og meget af arbejdet kender man ikke fra sin hverdag. Det er et helt andet erhverv, som man skal blive skarp på i løbet af relativt kort tid, siger Majbrith Lind Gerald og tilføjer.

- Så er det godt at være to.

Jens Liljegren forklarer, at de dog allerede har haft nogle oplevelser af, at det kan lykkes. Gennem TR-uddannelsen fik de nogle strategier og værktøjer, som de kunne gå direkte ud og prøve af i lokallønsforhandlingerne tre dage efter.

-Det var en stor fornøjelse, siger han.

Hvordan kan I så bruge hinanden?

- Vi supplerer hinanden rigtig godt. Majbrith er meget god til økonomi og meget dynamisk – der sker noget. Jeg er mere detaljeorienteret.

- Ja, jeg swiper nok direkte hen over detaljerne. Det er det store billede. Så jeg tænker, at det er supergodt, at vi har begge dele, når vi for eksempel skal forhandle med ledelsen, siger Majbrith Lind Gerald og tilføjer lidt grinende, at hun måske siger tingene ”lidt råt for usødet” og kan være ”elefanten i glasbutikken”.

- Men så er Jens jo god, for han får det lige samlet op og sagt og vendt i politiske termer. Han husker også enormt godt. Det er virkelig vigtigt. Jeg har gjort lidt sjov med, at han printer alting. Men det har vist sig at være en fordel i forhandlingerne.   

Har det været en fordel i øvrigt at være to på posten?

- På vores TR-uddannelse skulle vi for eksempel lave en slagplan for, hvordan vi skulle drive et godt møde i klubben. Og mens alle andre sad alene og skulle lægge strategier og retningslinjer, kunne Jens og jeg sparre om det. Det er en kæmpe force, mener Majbrith Lind Gerald, mens Jens Liljegren siger:

- TR-teams kan ofte give mere kvalificeret med- og modspil til ledelsen. Det er jo også en del af professionaliseringen af arbejdspladsen, og på den måde kan begge parter have en interesse i den model.

Majbrith Lind Gerald tror, at også kollegerne vil stå stærkere med ”sådan en tosomhed”, som hun siger:

- Det er ikke så sårbart. Og dér, hvor nogle kan have problemer i relationen til mig, kan de gå til Jens og omvendt, da vi har forskellige kompetencer, køn og står for forskellige ting.

Majbritt Lind.jpg
Tillidsrepræsentant Majbrith Lind Gerald er 38 år, uddannet revisorassistent ved Ernst & Young og folkeskolelærer, har undervist som AVU-lærer på Horsens HF & VUC de sidste halvandet år. Helene Bagger
Tillidsrepræsentant Majbrith Lind Gerald er 38 år, uddannet revisorassistent ved Ernst & Young og folkeskolelærer, har undervist som AVU-lærer på Horsens HF & VUC de sidste halvandet år. Helene Bagger

Hvad betyder det, at I har værdimæssige forskelle?

- Selv om vi er uenige, har vi altid en konstruktiv dialog. Jeg kan godt sige til Jens, at ”det her mener jeg ikke”, og så kan vi tale om det og finde en middelvej. Hvis det altid falder til den enes fordel, er det jo ikke et samarbejde.

Jens Liljegren afbryder med et, at ”hvis man er ultimativ, skal man nok lade være med i det hele taget at blive tillidsvalgt”:

- Der skal simpelthen være plads til andre og til at lade andre skinne, og man skal have blik for forskellige perspektiver.

Men det har hjulpet meget, at de satte sig ned og talte om vigtigheden af at give hinanden plads fra starten, ligesom ubetinget loyalitet betyder afsindigt meget. For, som Majbrith Lind Gerald siger:

- Det er vigtigt i den proces, at det er en, man kan arbejde sammen med, og at man ikke stikker i alt for forskellige retninger holdningsmæssigt, for så skal man jo internt også hele tiden kæmpe for at hjælpes ad.

Har du lært noget af Majbrith, Jens?

- Økonomi er banalt for hende, men hun bærer over med, at det ikke er min spidskompetence. Og så kan jeg også godt bruge hendes drive og evne til at komme videre og sige ”pyt”. TR-arbejdet har betydet, at jeg har været nødt til at lære at nedsætte mine kvalitetskrav, og det er svært, for i min underviseridentitet ligger der meget faglig stolthed. Det gør der også for Majbrith, men hun siger ofte, at ”nu skal vi videre i teksten”. Det har været godt for mig at lære – også personligt – at lade være med at pudse for meget på tingene.

Er der nogle ulemper ved at være to?

- Det er en dyr løsning, siger de begge og forklarer, at der for eksempel skal være nogle til at dække deres tid ind. Og der har man skullet ansætte nogle:

- Der kan vi godt have lidt dårlig samvittighed, for hvilken effekt har det for arbejdspladsen – hvad gør det reelt på bundlinjen? Spørger Majbrith Lind Gerald og siger:

- Så noget af det, der er styrken, er også svagheden ved konstruktionen.

Horsens VUC tillidsfolk3_af_Helene Bagger.jpg
Jens lijegren er 51 år ... Helene Bagger
Jens lijegren er 51 år ... Helene Bagger
Del siden på: