160420_Corona_VUSK_11.jpg
Jens Bach
Tilbage til ny normal

Tilbage til ny normal på EUD

Læs, hvordan det bliver oplevet af en lærer på en erhvervsuddannelse at vende tilbage til, hvad man vel må betegne som ny normal.

Dorthe Plechinger

Jens Bach

24. august 2020

Har det været svært at vende tilbage til den nye normal-undervisning efter sommer, og har I haft dilemmaer i forhold til de nye corona-retningslinjer på skolen? Det har Uddannelsesbladet spurgt tillidsrepræsentanter fra forskellige skoleformer og områder af landet om.

Her er, hvad Steen Scheller, tillidsrepræsentant EUC Syd, oplever.

- Vi er jo relations-arbejdere, og det har været svært at nå særligt eleverne på vores område under fjernundervisningen og de 10-12 uger, hvor vi var væk. Derfor har vi været glade for at komme på arbejde igen.  

- Vi blev dog lynhurtigt mødt af et helt A4-ark, der oplyste, at alt – alt – er aflyst indtil nytår bortset fra undervisningen. Det vil sige aflysning af studieture, foredrag, åbent hus, hvor vi siger goddag til kommende elever, elevrådskonferencer for fem matrikler i det sønderjyske, der hører under samme firma, og julefrokosten, som samler os på de fem matrikler. Sagt på en anden måde er det alle de områder, hvor man henter og får vitaminer, der er aflyst.

I den fælles intro til alle nye elever synes jeg også, at ledelsens læber var ualmindeligt i vandret. Det tolker jeg som en slags pressethed.

- Der ryger noget fællesskab og noget fællesfølelse. Det samme sker med hele den dannelse, der er i forhold til at uddanne kommende håndværkere. Vi uddanner jo ikke bare, men danner. Og eleverne spejler sig ikke kun i deres lærere og hold, men forholder sig også til deres faglighed og går for eksempel i hvidt malertøj og brunt tømrertøj. Der kommer vi nok til at mangle noget dannelse.

- I den fælles intro til alle nye elever synes jeg også, at ledelsens læber var ualmindeligt i vandret. Det tolker jeg som en slags pressethed – om det så skyldes myndighederne eller direktionen. Men sætninger, som at det ikke bare er i skoletiden, men også fritiden og privatlivet, eleverne skal passe på, var godt nok stramme.

Hvordan reagererede dine kolleger?

- De mødte det nærmest lidt depressivt og trak lidt på skuldrene.

Digitaliseringsprojekt – en rigtig øv’er

Har de nye retningslinjer medført merarbejde?

- Ja. Skolen er i gang med et pilotprojekt om digitalisering. En uge før sommerferien blev det annonceret, at vi skulle starte med det på skolen, når vi mødte 1. august, og det var en øv’er med et tvungent samarbejde på tværs dér, hvor du ellers lige får tingene på plads i forhold til det nye skoleår. På grundfagene er vi udpeget to og to på forskellige adresser, og i løbet af det her efterår skal vi gøre digitaliseret undervisning til et must. Jeg har 40 kilometer til min kollega i Sønderborg, og vi skal synkronisere vores undervisning. Det er klart, at det har givet merarbejde.

- I foråret blev vi taget på sengen og fandt ud af, ikke alle faglærere og lærere havde fået alle elever til at lægge deres korrekte kontaktinformationer elektronisk ind i deres kartoteker. Det betød, at vi havde et mas med at opfylde kravet om at være i kontakt med eleverne og få dem på Teams. Jeg tror, vores ledelse er nervøs for, at vi bliver hjemsendt igen, så de gør det for at være bedre klædt på nu. Så alle lærerhold skal blive hjemme en dag og prøve det af, så vi sikrer os, at der er kontakt til hver enkelt elev, og at de har det rigtige tekniske udstyr.

Del siden på: