Per B. Christensen af Thomas Arnbo_folkeskolen_laererkommission_061.jpg
Thomas Arnbo
Nyhed

En aftale om arbejdstid skal ikke stå alene

Ud over at komme med anbefalinger til elementer i en ny arbejstidsaftale, lægger Lærerkommissionen op til at styrke lærer­professionen og forpligtige skole­ledelserne til at være mere synlige på kommunale sprogcentre, ungdomsskoler og folkeskoler.

Inge Gleerup

Thomas Arnbo

17. december 2019

D

e kommende forhandlinger om en arbejdstidsaftale hviler på et andet grundlag, end det har gjort siden det beklagelige forløb ved overenskomstforhandlingerne i 2013. Denne gang kan de hvile på Lærerkommissionen anbefalinger.

Det betyder ikke, at parterne nødvendigvis synes om alle anbefalingerne, som vi er kommet frem til. Og vi er gået nye veje netop for at få gang i forhandlingerne.

Sådan sagde formanden for Lærerkommissionen, Per B. Christensen, da han fremlagde Lærerkommissionen rapport, som skal danne grundlag for forhandlingerne for de kommunalt ansatte lærere til næste forår.

Sårbare elever og kursister fylder ude på skolerne, men det er op til Christiansborg og kommunerne at gøre noget ved det.

Kommissionen blev nedsat som en del af OK18-forliget på det kommunale område.

- Vi har forholdt os til det, som var opdraget for kommissionen. Mængden af ressourcer og sårbare elever og kursister fylder ude på skolerne, men det er op til Christiansborg og kommunerne at gøre noget ved det, sagde Per B. Christensen.

Udgangspunktet for Lærerkommissionens arbejde har været at sikre "et helhedsperspektiv", som kommissionsformanden kalder det.

Derfor er kommissionen ud over anbefalinger til en arbejdstidsaftale også kommet med anbefalinger til at styrke det professionelle råderum for lærerne og sikre en mere tydelig ledelsesvej.

Fem elementer til ny arbejdstidsaftale

På Lærerkommissionens tur rundt i landet har den mødt rigtig mange dygtige lærere og ledere, som gør et kæmpe stykke arbejde. Men kommissionens medlemmer har også oplevet, at lærerne generelt har problemer med at få tid og opgaver til at hænge sammen.

Lige som der er problemer med at få forberedelse og undervisning til at hænge sammen, da forberedelse ofte indskrænkes, hvis der kommer nye opgaver – det kan både være en vikartime eller mere blivende opgaver.

Lærerkommission af Thomas Arnbo.jpg
Lærerkommissionen blev nedsat som en del af OK18-forliget på det kommunale område. Her blev det aftalt, at kommissionens anbefalinger skal bruges i det videre arbejde med at få forhandlet en ny central arbejdstidsaftale på plads for lærere på kommunale sprogcentre, ungdomsskoler og folkeskoler. Thomas Arnbo
Lærerkommissionen blev nedsat som en del af OK18-forliget på det kommunale område. Her blev det aftalt, at kommissionens anbefalinger skal bruges i det videre arbejde med at få forhandlet en ny central arbejdstidsaftale på plads for lærere på kommunale sprogcentre, ungdomsskoler og folkeskoler. Thomas Arnbo

 - Det er parterne nødt til at forholde sig til, når de indgår ny arbejdstidsaftale, sagde Per B. Christensen.

Derfor lægger Lærerkommissionen op til fem områder, som en ny arbejdstidsaftale bør adressere:

  1. Sammenhængen mellem tid og opgaver, herunder mulighederne for forberedelse, teamsamarbejde og faglig udvikling
  2. En større indsigt for lærerne i skolens planlægningsgrundlag
  3. En hensigtsmæssig og gennemskuelig opgavetildeling for den enkelte lærer
  4. Balance mellem hensynet til fleksibilitet for den enkelte lærer og hensynet til det kollegiale samarbejde på skolen
  5. Balance mellem centrale regler og lokale løsninger, der tager hensyn til lokale ideer og behov.

Per B. Christensen nævnte særskilt, at der på sprogcenterområdet skal lægges vægt på de problemstillinger, der er i forbindelse med delt tjeneste – for eksempel at en lærer underviser både om formiddagen og om aftenen.

Lokalaftale styrker arbejdsmiljøet

- Vores arbejde har vist, at lokalaftaler har en betydning. De styrker et godt arbejdsmiljø og skaber arbejdsglæde for lærerne. Lærerne oplever anerkendelse, når der indgås en lokalaftale, sagde Per B. Christensen.

Derfor er en af Lærerkommissionens anbefalinger, at der skal være en pligt til at forsøge at indgå en lokalaftale. Kommissionen håber på, at parterne i de kommuner, hvor det ikke er lykkedes på nuværende tidspunkt at indgå en lokalaftale, vil lade sig inspirere af andre lokalaftaler.

Kort om Lærerkommissionen

  • Lærerkommissionen blev nedsat i forbindelse med OK18-forliget på det kommunale område. Her blev det aftalt, at kommissionens anbefalinger skal bruges i det videre arbejde med at få forhandlet en ny central arbejdstidsaftale på plads for lærere på kommunale sprogcentre, ungdomsskoler og folkeskoler. I løbet af foråret 2020 indleder LC på vegne af Uddannelseforbundet og Danmarks Lærerforening et forhandlingsforløb med KL om at få sikret en ny arbejdsaftale.
  • Kommissionens medlemmer har besøgt 27 skoler i 23 kommuner over hele landet og talt med både ledere og lærere. Der er holdt næsten 300 samtaler med aktører på skoleområdet. Kommissionen har også gennemført fire nye større undersøgelser baseret på blandt andet 177 interviews på 40 skoler og spørgeskemaundersøgelser med i alt cirka 8000 besvarelser fra de tre skoleområder.
  • I OK18-forliget for lærerne i staten er der lagt op til, at staten og LC på vegne af de statsansatte lærere lægger sig i samme spor som de kommunalt ansatte lærere, når der igen skal forhandles nye overenskomster i 2021.

Ifølge rapporten fra Lærerkommissionen var der i skoleåret 2018-19 indgået lokalaftaler i 77 kommuner. Lokalaftalerne giver ofte mere fleksibilitet til lærerne og bryder med den obligatoriske tilstedeværelse på arbejdspladsen, som er en del af Lov 409.

Lærerkommissionen anbefaler desuden, at tillidsrepræsentanten får en mere central rolle i forbindelse med udformningen af opgaveoversigter, som blev en konsekvens af Lov 409.

Kommissionen forestiller sig, at fordelingen af arbejdsopgaver i en ny arbejdstidsaftale skal være væsentligt mere transparent end i dag, og at tillidsrepræsentanten sammen med ledelsen skal gå ind og hjælpe med at vurdere de enkelte læreres arbejdsopgaver.

Kommission: Udvis pragmatisme

Per B. Christensen gjorde det klart, at det nu er op til LC (Lærernes Centralorganisation) og KL at komme videre i forløbet.

- Læs vores rapport. Læn jer mod hinanden, og anerkend hinandens mål med en arbejdstidsaftale. Jeg synes, at I skal være lydhøre over for hinanden. Vi er nødt til at komme et nyt sted hen, hvis der skal indgås en aftale, sagde kommissionsformanden.

Per B. Christensen står til rådighed for parterne indtil 1. februar 2020, og derefter vil han ikke kommentere på forhandlingsforløbet.

Del siden på: