Anmeldelser

Southern Stories for Y'all

Anmeldt af Ole Fournais

18. februar 2022

Engelsk er vel engelsk? Eller er det nu det?

I årtier har vi lært om forskellene mellem britisk-engelsk og amerikansk-engelsk – ikke mindst tydeligt i en række udtaler. Men denne spændende bog fokuserer på et helt andet punkt: de ganske specielle ord og vendinger, man hører i de amerikanske sydstater.

Mette Holm er gymnasielærer i blandt andet engelsk og har nu samlet en antologi med mange brede vinkler eller temaer om for eksempel Sydstaternes og slaveriets historie samt de underliggende problemer.

Det meget brede udvalg af tekster afspejler også de varierende holdninger i sydstatsbefolkningen: Nogle af de valgte forfattere var klart imod den industrielle udvikling i Syden og forsøgte at holde fast i de gamle traditioner og samfundsstrukturer. Andre forfattere gjorde grin med denne tilbageholdenhed og med sydstatskulturen generelt og var mere imødekommende over for de muligheder, den industrielle udvikling bragte med sig.

Alle de velvalgte temaer suppleres med talrige gode eksempler på sydstatslitteratur om race, køn, socialklasse og traditioner. Derved kan vore elever og studerende få et særdeles godt indblik i et ellers ofte noget forsømt emneområde.

De mange skønlitterære uddrag er forsynet med en stribe vigtige og nødvendige danske gloser, så alle bør kunne følge med. Hertil hjælper også de mange vældig brugbare bokse med opgaver, figurer, ordforklaringer og tabeller. Derved vil mange elever umiddelbart kunne anvende bogen uden den store hjælp fra underviseren – bortset fra den nødvendige introduktion til hele emneområdet.

Bogen igennem finder læseren desuden talrige meget relevante fotografier i tilknytning til det konkrete litterære uddrag eller kilde – for eksempel side 60 om forfatteren Caroline Howard Gilman. Men ved andre fotografier kan man dårligt læse det essentielle, blandt andet side 13 med monumentet med citat fra Martin Luther King "I have a dream".

Tilsvarende møder man nogle aldeles glimrende og instruktive landkort side 8 og 9, mens denne anmelder på side 11 måtte have lup frem for at aflæse kortets oplysninger. En håndfuld unge blev derfor spurgt, og deres klare svar var, at det ikke kan læses...


southern-stories-for-yall.jpg

Om bogen 

  • Forfatter: Af Mette Holm
  • Forlag: Systime
  • Antal sider: 205
  • Pris: 199 kroner.
  • Bogen får ✓✓✓✓

Denne anmeldelse er udtryk for skribentens vurdering. 

 

Det er rigtig synd, for ideen med et kort over borgerkrigens vigtige slag, blokade med mere er godt tænkt, for at vore elever og studerende bedre kan forstå borgerkrigens forløb og endelige udfald.

Forlaget nævner i informationsarket, at bogen primært er tiltænkt A- og B-niveau. Men denne anmelder kan nemt forestille sig den brugt også i uddrag på andre niveauer, hvor læreren så har udvalgt enkelte dele eller afsnit. Desuden vil bogen være en aldeles oplagt introduktion som forberedelse til en studierejse til denne del af USA.

Vanen tro ved udgivelser fra Systime får bogens brugere direkte adgang til titlens iBog med gloserede originaltekster, stjernemarkerede tekster efter sværhedsgrad, varierede og elevaktiverende øvelser, interaktive opgaver, ordforklaringer og billeder. Forbilledligt lavet!

Samlet set en aldeles glimrende antologi til et ellers noget forsømt område. Denne udgivelse vil uden enhver tvivl finde anvendelse på mange skoler på diverse niveauer.

Forlaget Systime skal roses for en yderst anvendelig bog til et snævert emne.

Mette Holm har med denne antologi gjort et imponerende og prisværdigt arbejde med at synliggøre en række tankevækkende temaer som en del af nutidens USA. Derfor meget stor og ubetinget ros til hende!

De små skønhedsfejl med nærmest ulæselige kort og fotografier uden årstal må skyldes en lapsus hos en forlagskonsulent.

Del siden på: