Anmeldelser

Medier og meningsdannelse

Anmeldt af Martin Dybdal

29. april 2022

 

Medier og meningsdannelse er en klar og anvendelig lærebog i mediernes påvirkning. Bogen omhandler identitetsdannelse og meningsdannelse, men er meget bred i sit perspektiv. Den er primært rettet mod samfundsfag på ungdomsuddannelserne, men vil også egne sig fint til undervisning i for eksempel dansk eller mediefag.

Forfatter Ole Hedegaard Jensen er lektor i dansk og samfundsfag ved Ribe Katedralskole. Og man fornemmer, at der er et klart pædagogisk sigte med bogen, som kommer af praktisk erfaring som underviser. Der veksles mellem teori og konkrete eksempler, og efter hvert kapitel er der tjekspørgsmål og flere opgaver, som bærer præg af, at der er tænkt over dem. Yderligere er der efter hvert kapitel en kort opsummering af kernebegreberne inden for kapitlets emne.

Sproget er klart og tydeligt, og bogens struktur udgør et naturligt forløb. Man er godt hjulpet – både som lærer og elev. Bogens struktur gør den meget velegnet som grundbog i undervisningen.

 

medier-og-meningsdannelse.jpg

Om bogen 

  • Forfatter: Af Ole Hedegaard Jensen
  • Forlag: Columbus
  • Antal sider: 107
  • Pris: 199,95 kroner (hæftet, Saxo. Prisen varierer.
  • Bogen får ✓✓✓✓

Denne anmeldelse er udtryk for skribentens vurdering. 

Da den yderligere omhandler yderst aktuelle emner som spin og politisk propaganda, vil den være yderst relevant i det nuværende politiske klima, hvor den vil kunne anvendes til analyse af mediernes rolle, for eksempel i forbindelse med krigen i Ukraine eller den globale klimakrise.

Medier og meningsdannelse kan varmt anbefales.

Del siden på: