Anmeldelser

Flugten til Europa

Anmeldt af Marianne Bindslev

 

Flugten til Europa” handler om flygtningestrømmen til Europa frem til i dag. Bogen er krydret med refleksionsspørgsmål til alle kapitler. Som disse: Hvem er det, der ankommer til Europa, og har de lov at komme her? Hvornår er der tale om en flygtningekrise, og har vi tidligere haft flygtningekriser i Europa? Hvordan skal vi håndtere flygtninge i fremtiden?”

De syv kapitler i “Flugten til Europa” behandler følgende temaer:

 • Flygtninge og migranter
 • Historisk tilbageblik
 • Flygtningestrømmen til Europa 1914-2020
 • Den europæiske union
 • EU og flygtningestrømmen
 • Flygtninge i debatten
 • Fremtiden.

I bogens forord gives en kort og præcis introduktion til de enkelte kapitler. Både hvad angår indhold og faglig ambition.  For eksempel om “eleverne selv kan analysere mediernes dækning”, eller om der især lægges op til diskussion så “… eleverne kan danne deres egen mening”.

I efterhånden mange år er det blevet kutyme i fagbøger, at hvert kapitel indledes med en oversigt/mini-gennemgang af det følgende indhold. I forhold til indlæring kan der siges både for og imod. Men i denne bog understøtter det forfatterens mål om, at kapitlerne kan læses uafhængigt og i selvvalgt rækkefølge. Alt i alt har Sarah Vormsby fra begyndelsen lagt sin “pædagogiske korthånd” åbent frem for alle læsere: Præsentation af kapitlets tema og oversigt over indhold, relevante fakta, teori, cases, opgaver og til sidst opsamling. Samme grundstruktur i alle kapitler. 

Bagest i bogen finder man et sjældent nyttigt minileksikon. “Sjældent”, fordi der her er knyttet en lille uddybning til ordforklaringerne. Det spænder over så forskellige begreber som Venligboerne, Frontex, Multi-level gouvernance. Derudover er der løbende med tilpas løs hånd strøet nyttige fakta i kapitelteksten.

 

Flugten til europa.jpg

Om bogen 

 • Forfatter: Af Sarah Vormsby
 • Forlag: Systime
 • Antal sider: 173 - Fås også som e-bog
 • Pris: 185 kroner.
 • Bogen får ✓✓✓✓✓

Denne anmeldelse er udtryk for skribentens vurdering.

Danmarks retsforbehold (som nu er afskaffet), “EUs omfordelingsmekanisme” og “Den almindelige lovprocedure i EU”. Hvilke ruter er det konkret, flygtningene benytter over Middelhavet, og hvor mange mennesker drejer det sig om? 

En kæmpe bonus ved at læse “Flugten til Europa” er dens klare og let forståelige information om EU. Det er både bagtæppe, scenegulv og en særdeles væsentlig sidegevinst i bestræbelsen på at forstå bogens hovedtema. Sproget er holdt i en klar, præcis og usentimental tone. Alvorlig, men aldrig tør teori eller propaganda. 

Kapitel 4 omhandler “Den Europæiske Union” og viser blandt andet “Tidslinje over den europæiske union.”  Her præsenteres EU’s institutioner og udviklingen fra ide for en lille gruppe lande ved slutningen af 2. Verdenskrig til vore dages fællesskab for 29 medlemslande. Det europæiske fællesskab fremstilles troværdigt med rod i et dynamisk frihedsprojekt.  Oversigten over EU’s traktater vidner om den nødvendige tilpasning til de ændrede politiske forhold i Europa. Kapitlerne “Historisk tilbageblik” og “Fremtiden. Hvor er vi? Hvad har vi gjort og lært” udgør en seriøs ramme for forståelsen af “Flugten til Europa”. 

Bogen er særdeles velegnet til undervisning i gymnasiet. Både på A- og B-niveau i samfundsfag og historie. Her er gode oversigter og fotos spækket med informationer. Indholdet er tilpasset læseplanerne for fagene. Men studiekredse og daghøjskoler med særligt fokus på samtidshistorie eller flygtningepolitik vil absolut også kunne få gavn og fornøjelse af den, ligesom undervisere, der ønsker en privat/faglig opdatering af emnet vil kunne finde masser af stof i “Flugten til Europa”.

Del siden på: