Anmeldelser

Didaktisk opslagsbog

Anmeldt af Verner Lynge

12. december 2022

I pædagogikkens deldiscipliner er der historisk emner, som buzz’er lidt ekstra – i en periode – for så at blive overhalet af nye fokusområder.

Aktuelt er der meget fokus på DIDAKTIK, mener denne anmelder. Der skrives om Didaktisk ledelse, Didaktisk vejledning og på de faglige broer er der nyudgivelser som for eksempel Historiedidaktik og Mediedidaktik. Didaktik hitter.

Herværende samling – andenudgaven – er af de fremmeste inden for dansk pædagogisk forskning og litteratur. Første udgave er fra 2020.  Den har, med rette, været populær, og i andenudgaven er tilføjet ni nye opslag: Autoritet, Bæredygtighed, Empiri, Fortælling, Ligeværd, Opgaver, Retorik, Tillid og Åndsfrihed.

Det fremgår, at faget Didaktik har bevæget sig fra en strammere metodisk definition af ”hvad/hvordan/hvorfor” til en mere teoretisk, kompleks forståelse af metodisk læring – herunder også filosofiske og omfattende tematiske indgange.

Det lyder som svært akademiseret pædagogik, og flere af teksterne i opslagsbogen kræver da også skarpe briller og særlig fokusering. Omvendt medvirker også forskere, som kan sammenfatte og forenkle. For eksempel Dorte Ågård, som har forsket i og skrevet en del om motivation.  Hun samskriver indledende, at ”Det der sætter skoleelever i bevægelse og får dem til at arbejde godt, er en positiv oplevelse af sig selv som elev. Det er faglig selvtillid, hvor man oplever, at man kan det man skal kunne. Desuden virker det motiverende at have gode og trygge relationer, altså at skolen er et godt sted at være…”.  I de følgende fire-fem sider (den typiske længde på et opslag) udfolder og sammenfatter Ågård sine pointer, blandt andet med velskrevne små cases. Det er velskrevet og lettilgængeligt.

didaktisk-opslagsbog_570346.jpg

Om bogen 

  • Forfatter: Af Peter Brodersen (red.)
  • Forlag: Hans Reitzels Forlag
  • Antal sider: 400
  • Pris: 400 kroner inklusive moms.
  • Bogen får ✓✓✓✓✓

Denne anmeldelse er udtryk for skribentens vurdering.

Netop brugen af cases – eksempler fra det virkelige liv – er en gennemgående metode i næsten alle opslag.  Man kan læse fra teoretisk tekst og til case, men man kan også gøre det omvendt.  Det er godt tænkt, og en metode, der vinder indpas i mere og mere litteratur inden for både pædagogik, ledelse og organisationsforståelse. Bravo, Peter Brodersen og crew!

Didaktisk Opslagsbog kan fremstå tung på grund af sin leksikale tyngde og departements-blå layout, men tag ikke fejl.  Det er en solid grønspættebog, som omfatter næsten alt, hvad der er værd at vide om didaktik i en pædagogisk og undervisningsmæssig forståelse.  Vil man vide mere, har hver af de 30 forfattere skrevet en opslags-relevant litteraturliste. Igen: Bravo!

Del siden på: