Anmeldelser

USA's udfordringer 3. udgave

Anmeldt af Ole Fournais

11. januar 2021

Denne bog er udgivet før det amerikanske præsidentvalg, men anmeldelsen skrives, mens vi kender resultatet. Det er jo på ingen måde sikkert, at dette har betydet noget for de drevne forfattere – henholdsvis mangeårig lektor og journalist, men alligevel føler man sig som anmelder en lille smule ”snydt”…

Det kunne have været særdeles interessant at kunne læse forfatternes vurderinger både af selve valget og af processen ud fra deres mangeårige arbejde med amerikanske forhold og ikke mindst deres vurdering af den nu valgte præsident Biden?

Dette skal dog på ingen måde ændre ved det forhold, at denne bog i grundigt ajourførte 3. udgave er en fremragende indføring i talrige forhold i det meget facetterede land. Hele bogen igennem mærker man den særdeles tydelige pædagogiske tilgang baseret på mange års erfaring fra undervisning i dette populære emne – og fra stoffets afprøvning i diverse klasser på gymnasiale niveauer. Det vil sige, at både sprog, vinkling, udvalg med mere er afprøvet på, vurderet af og godkendt også af mange elever.

Bogen er inddelt i fire store kapitler med hver mange underafsnit: 

* USA – en nation eller en ide?
* USA – et demokratisk forbillede eller et demokrati i krise?
* Den amerikanske drøm og ulighed
* USA – hegemon eller supermagt i frit fald?

Hertil – som altid ved forlaget Columbus – et meget nyttigt og fyldigt stikordsregister samt en liste over illustrationer. 

Denne inddeling fører vores elever og studerende godt og grundigt rundt i de ofte komplicerede stofområder. Men det ligefremme sprog, hvor alle fagord bliver forklaret, og den tydelige pædagogiske inddeling hjælper godt på tilegnelsen. 

Hertil supplerer en lang række helt igennem fremragende figurer og tekstbokse stoffet særdeles godt – for eksempel side 152 om USA's inddeling i diverse sociale klasser eller side 188 om USA's skiftende magtposition i verden. 

USA udfordringer.jpg

Om bogen 

  • Forfatter: Peter Brøndum og Annegrethe Rasmussen
  • Forlag: Columbus
  • Antal sider: 238 sider
  • Pris: 149 kroner.
  • Bogen får ✓✓✓✓✓

Denne anmeldelse er udtryk for skribentens vurdering.

Netop her er et emne, som måske er noget uklart for vores unge elever og studerende på grund af deres alder: Mange af dem har sikkert en temmelig uklar fornemmelse af begreber som "den kolde krig", muren i Berlin, "Vietnam-krigen", oliekriserne og lignende.

Derfor er opstillingen side 188 om USA's ændrede position særdeles vigtig for formidlingen af dette meget komplekse område.

Endvidere er bogen forsynet med talrige særdeles velvalgte fotografier, men netop derfor skurrer det for denne anmelder meget i helhedsopfattelsen af bogen, når man ser det grumsede og meget uklare fotografi side 23 af modtagelsescenteret på Ellis Island. Det er ganske enkelt for sølle! 

Det skal dog på ingen måde ændre ved det forhold, at denne 3. udgave om USA's udfordringer er noget af det bedste, denne anmelder har set på dansk.

Bogen er tiltænkt undervisning i samfundsfag på flere niveauer, men vil fint også kunne bruges i en række kulturfag – især hvis man inddrager hjemmesidens righoldige supplerende materiale med øvelsesopgaver, undervisningsforløb, talrige cases plus et stort antal videointerviews med en række kendte amerikanske samfundsforskere. 

Derfor vil denne bog og dens store mængde af materiale på hjemmesiden forhåbentligt hurtigt blive udbredt til mange uddannelser og diverse niveauer. Det fortjener forfatterne! 

Vanen tro har forlaget Columbus stået bag en yderst anvendelig og ajourført udgivelse til et meget efterspurgt emneområde og skal derfor naturligvis roses. Mest ros tilfalder dog de meget  kyndige og meget erfarne forfattere. 

Det ene fotografi i særdeles dårlig kvalitet må tilskrives en lapsus hos en forlagskonsulent.

Del siden på: