Anmeldelser

Tværprofessionelle studiegrupper – en håndbog

Stort set alle voksne borgere har i arbejdslivet, fritids- og familielivet erfaret, at for at få ting til at lykkes, må vi alle samarbejde og sammen lære på tværs af køn, alder, profession, uddannelsesniveau med mere.

Anmeldt af Ole Fournais

15. februar 2021

Forfatteren til denne bog konstaterer, at når hendes studerende på en professionshøjskole skal arbejde på tværs, giver det en lang række udfordringer for de fleste studerende. Hertil kan denne anmelder ud fra egen erfaring gennem cirka 35 års undervisning på diverse niveauer supplere med, at dette fænomen i høj grad kan opleves på mange andre uddannelser og undervisningsinstitutioner.

Med dette som udgangspunkt har Ditte Jacobsen samlet en meget lang række erfaringer for at videregive talrige værktøjer til studerende for at ruste dem til det tværprofessionelle samarbejde. 

Naturligvis kan tværprofessionelle uddannelsesforløb være tilrettelagt forskelligt, men normalt vil de alle have samarbejdet i grupper som omdrejningspunkt.

Gennem 12 fint disponerede kapitler beskriver, analyserer og vurderer forfatteren på meget kyndig vis de mange og yderst forskellige aspekter af det at arbejde i grupper – herunder ikke mindst det altafgørende: at kunne samarbejde.

Mange kapitler bygger på en række meget realistiske cases, som nemt kan bruges i det videre arbejde. Desuden rummer bogen en lang række værktøjer, som kan tilføre gruppearbejdet mere dybde og analyse og naturligvis også mere diskussion om egne roller.

Modsat mange andre nyere bøger på dette område ser man ingen fotografier i bogen, men nogle få og meget vigtige figurer, som alle er med til at skabe klarhed over og indsigt i de forskellige pædagogiske processer. 

 

Tværprofessionelle studiegrupper – en håndbog.png

Om bogen 

  • Forfatter: ADitte Jacobsen
  • Forlag: Samfundslitteratur
  • Antal sider: 251 sider
  • Pris: 248 kroner kroner softcover, 198 kroner e-bog. 
  • Bogen får ✓✓✓✓

Denne anmeldelse er udtryk for skribentens vurdering.

En lille, men nok så vigtig pædagogisk detalje er, at kapitlerne med hvidt papir adskilles med en gul side. Det gør anvendeligheden større og skaber mere overskuelighed.

Naturligvis er en sådan bog forsynet med en meget fyldig litteraturliste og en vigtig lige så fyldig ordliste, men desværre med et alt for kort stikordsregister. Det er en alvorlig mangel, og her burde en forlagskonsulent have markeret sig!

Denne glimrende og meget teoretiserende bog henvender sig primært til studerende på vore professionshøjskoler, men vil uden tvivl kunne gøre megen god gavn på KVU, HF og lignende. Til EUD, AMU med flere vil den nok være for abstrakt.

Forlaget Samfundslitteratur udgiver erfaringsmæssigt altid gode og anvendelige bøger – også denne gang – og skal derfor igen roses. Forfatteren Ditte Jacobsen skal dog roses endnu mere for at skrive en bog med en stringent pædagogisk linje, et godt og flydende dansk og velgennemtænkte kapitler og talrige yderst anvendelige ideer og forslag til studerende og undervisere.

Fejlen med det alt for korte stikordsregister må tilskrives en lapsus hos en forlagskonsulent.

Del siden på: