Anmeldelser

Sociologiens kernestof

Anmeldt af Marianne Bindslev

7. september 2021

Sociologiens kernestof” henvender sig til elever, der lærer faget på A-niveau.  Denne bog, der sigter til brug i undervisning i faget Sociologi, hæfter sig på en usædvanlig lang række af udgivelser med samme emne og målgruppe. Markedet er tilsyneladende ikke mættet. Netop Morten Hansen Thorndals bud på materiale kan imidlertid fremhæves på afgørende punkter.

Først og fremmest fordi både tekst, opgaver og illustrationer fremstår stramt strukturerede og tilgængelige uden den overflod af oversigter, ”lagkager” og lister, som ofte kendetegner genren. Det betyder, at den kan bruges i mange undervisningssammenhænge. Sociologiens centrale stofområder kan alle relatere til, uanset køn og alder: familie, venskab, identitet, traditioner, fællesskab og regler og normer i samfundet for at nævne eksempler.

Denne bog inspirerer til at præsentere emnerne som foto, en realistisk case eller som data indlagt i tabeller. På den måde kan elevernes forskellige forudsætninger og ønsker mødes om en fælles interesse.

På forskellige uddannelser vil vægten naturligt kunne lægges, så arbejdet indgår i helheden. Sociologien, som er bogens emne, kan indgå i både folkeoplysning, almen samfundsforståelse, afkodning af statistik, kildekritik og fremtidsværksted. 

Forlaget præsenterer “Sociologiens kernestof” som nedenfor: Det vil sige med en række ”fine ord”, der nok mest er beregnet til orientering for lærerne: 

  • Identitetsdannelse og socialisering samt social differentiering og kulturelle mønstre i forskellige lande, herunder Danmark
  • Politisk meningsdannelse og medier, herunder adfærd på de sociale medier samt
  • Samfundsforandringer og forholdet mellem aktør og struktur. 

 

Sociologiens kernestof.jpg

Om bogen

  • Forfatter: Morten Hansen Thorndal
  • Forlag: Columbus
  • Antal sider: 240 sider
  • Pris: 149 kroner
  • Bogen får ✓✓✓✓

Denne anmeldelse er udtryk for skribentens vurdering.

 

Alle bogens kapitler åbnes med en case. Her præsenteres skridt for skridt centrale begreber og teorier efterfulgt af en model for, hvordan fagets centrale færdigheder kan benyttes. Kapitlerne afsluttes med en eksamenslignende opgave. Her kan undervisningens samlede udbytte afprøves og trænes. 

Tabeller og oversigter er hele tiden kædet tæt sammen med løsning af realistiske opgaver. Derved får den del af indholdet også sin behørige – ofte oversete – status som kilde til viden og diskussion. En pædagogisk guidende hånd til at udnytte indholdet mest muligt. 

Sprogligt og begrebsmæssigt spænder Thomas Hansen Thorndal buen vidt. Meget er reelt videnskabsteori-light. I den anden ende af spektret står en del som forældede klicheer og ideer. Man kan undre sig over, hvordan de er kommet forbi redaktøren M/Ks skrivebord og med hele vejen i trykken? Tager læseren opgaven med at sortere lidt, kan det så heldigvis i helhed give bonus til både lærer og studerende. 

Bogen kan anbefales til alle niveauer af undervisning - tilpasset og redigeret efter den aktuelle elevsammensætning.

Del siden på: