Anmeldelser

Social Læring – En håndbog i at lære børn med socialkognitive vanskeligheder at forstå og handle i den sociale verden

Lov om øget inklusion i folkeskolen blev vedtaget i 2012, og allerede i 2016 blev det oprindelige måltal på inklusion af 96 procent af alle elever fjernet.  Den aktuelle status er altså, at flest mulige elever skal inkluderes. Folkeskolen skal – som ide og princip – være for alle.

Anmeldt af Verner Lynge

12. april 2021

Siden 2012, ja før, har der været heftige debatter om både det etiske og fagligt hensigtsmæssige i at inkludere elever med specifikke indlærings- eller adfærdsproblemer i den ”almene” undervisning.  Denne anmelder er far til en Asperger-autist, som har fået livsglæde og især stort fagligt udbytte af at gå på en specialskole, hvor et styrende princip var ”fokus på det eleven er god til”.  Et princip, der nok gav plads til social træning, men i øvrigt foreskrev små selvstændige enheder, hvor elevens sociale dysfunktioner ikke var et problem.

Nu skal disse elever, flest mulige af dem, med diverse udviklingsforstyrrelser så inkluderes i Folkeskolen, og siden lovens vedtagelse har der været eksperimenteret med metoder til både rummelighed, men også fagligt, udviklende udbytte til begge gruppe. De ”tilkomne” (autister, ADHD’ere, med flere), som især har socialkognitive vanskeligheder, men nok så meget de ”neurotypiske” – NT’ere kaldet.  En sproglig nykonstruktion for den åbenbart eksklusive betegnelse ”normale”. Med herværende bog er en præmis slået fast – igen!

Citat: Bogen er det, den anviser; praksisorienteret, velstruktureret i sprog og opbygning – og en oplagt kandidat til at blive læreBOGEN i ”Anvendt Inklusion” – eller som forfatterne her kalder det:  Social Læring.  

Inklusion er ikke (længere) et spørgsmål om ja eller nej – rigtigt eller forkert, men metodisk hvordan.

 

social-laering.jpg

Om bogen 

  • Forfatter: Af Eva Bartram og Mads Rune Dahlstrøm (red.) – Rikke Lambæk, Karina Damgaard Poulsen, Morten Bække Rønn og Camilla Tan Høegh
  • Forlag: Dansk Psykologisk Forlag
  • Antal sider: 240 sider
  • Pris: 320 kroner 
  • Bogen får ✓✓✓✓✓

Denne anmeldelse er udtryk for skribentens vurdering.

Forskere, pædagoger og lærere omkring Katrinebjergskolen i Aarhus har med inspiration og uddannelse i det amerikanske NEST-program – hvor især elever med autisme ”blandes” med NT’ere – udviklet en dansk model, slet og ret kaldet Social Læring eller SL.  Projektet har siden start i 2015 udgivet flere artikler og rapporter – men den aktuelle bog er den første meget konkrete og anvisende HOW TO. Og den er velskrevet, som i særdeles velskrevet. Velredigeret og perfekt balanceret mellem teoretisk udredning og konkret, praktisk anvisning.  Kender man til autisme – eller børn med socialkognitive vanskeligheder i øvrigt – vil man vide, at synlig struktur og motiveret anvisning er to hovedprincipper, som skal gå hånd i hånd gennem læring og skoledag.  Forudsigelighed, skematisering, grafiske og tålmodige anvisninger. Fravær af konfrontationer og kontroltab. 

Bogen introducerer og udfolder otte forskellige kerneudfordringer – eller områder, hvor socialkognitive vanskeligheder kommer til udtryk.  Flere turde være kendte af lærere og pædagoger.  Det forekommer også blandt NT’ere, at elever kan have mangelfuld situationsfornemmelse med deraf følgende konflikter.   Forfatterne har ikke anvendt det lidt belastede udtryk, men taler i stedet om en ”kerneudfordring”; ”kontekst aflæsning”. Det er IKKE ny vin på gamle flasker, men tværtimod et mere deskriptivt og anvisningsrettet udtryk.   

Bogen udgør som helhed en praksisorienteret forståelse af, hvordan undervisning og voksenretorik opbygges, så frustrationer og socialt-relaterede konflikter undgås, og hvorledes konflikter samles op og erkendes mest muligt positivt, når de forekommer. Det stiller krav til voksenpersonens retorik, men de anvendte eksempler er troværdige.

Det er positivt og taler til forfatternes og redaktørernes ros, at de i så høj grad har taget egen medicin. Bogen er det, den anviser; praksisorienteret, velstruktureret i sprog og opbygning – og en oplagt kandidat til at blive læreBOGEN i ”Anvendt Inklusion” – eller som forfatterne her kalder det:  Social Læring.  

Del siden på: