Anmeldelser

Ordblindevenlig undervisning i fagene – unge og voksne

Anmeldt af Lotte Max Ibsen Bank

18. maj 2021

Bogen bliver introduceret med generelle teser om ordblindhed, automatiseret læsning og de emotionelle følger af ordblindhed. De resterende kapitler handler mere om selve den praksis, man som lærer kan opsætte for den ordblinde elev. Samtidigt beskriver forfatteren, Line Lorentzen, også helt konkret den tekniske indgang til læse-skriveteknologien (LST). Forfatteren konkretiserer hvilke forskellige læsestrategier og hukommelsesstrategier, du som lærer kan introducere for dine elever. Hun beskriver også den stilladserede, ordblindevenlige undervisning i forskellige kontekster. Endelig bringes der egentlige eksemplariske undervisningsforløb.

Igennem hele bogen er der forskellige skemaer med tjeklister/hukommelseskort til eleverne. Disse tjeklister kan godt være ret teksttunge, og allerede her kunne man tænke, at den ordblinde elev er udfordret. Bogens forfatter foreslår så, at eleven kan arbejde med skemaerne på for eksempel en pc, med sit skrive/hjælpeprogram, og blandt andet også med delt skærmvisning. Det nævnes i en hurtig sidebemærkning, hvordan man rent teknisk laver delt skærmvisning. Der er dermed hele bogen igennem, intet der bliver taget for givet. Alt introduceres. Her kan den ganske erfarne ordblindelærer springe de tekniske anvisninger over, men hvor må det være rart som helt ny på feltet at have disse anvisninger samlet et sted i en didaktisk sammenhæng.

Forfatteren bringer tre korte ordblindeberetninger, hvor de ordblinde unge selv får en stemme. Jeg savner måske lidt her et fokus på den ordblindes negative selvbillede, og så netop her den læringsmæssige udfordring i at overbevise den ordblinde om, at det faktisk ikke er snyd at bruge LST.

Ordblindeundervisning.jpg

Om bogen 

  • Forfatter: Line Lorenzen
  • Forlag: Akademisk Forlag
  • Antal sider: 96 sider
  • Pris: 199,95 kroner
  • Bogen får ✓✓✓✓✓

Denne anmeldelse er udtryk for skribentens vurdering.

Derudover savner jeg, at der måske havde været et kapitel, der beskrev brugen af LST i forskellige prøvesituationer. Naturligvis skal den ordblinde unge lære strategier i selve undervisningssituationen og så selv kunne trække disse ind i en prøvesituation. Der er blot nogle af de tekniske ting, som beskrives i bogen, der ikke ville kunne anvendes i en prøvesituation som for eksempel brug af Google Docs. Ligeså tænker jeg heller ikke, at eleven for eksempel kan bruge de rigtigt gode tjeklister til de skriftlige prøver.

Hvert kapitel indledes i øvrigt med en skematisk gennemgang af, hvad de indeholder. Samtidigt kan læseren selv skrive egne noter ind sidst i hvert kapitel, hvor der også er nogle gode refleksionsspørgsmål.

Jeg giver bogen topkarakter og skal selv i gang med at bruge mange af tingene i min egen undervisning. Bogen burde være fast pensum på for eksempel ordblindelæreruddannelsen i Danmark, men egentlig også læreruddannelsen som sådan.

Del siden på: