Anmeldelser

Kultur Nu – kulturmøder, ungdomskultur og integrationer

Anmeldt af Marianne Bindslev

11. november 2021

 

KulturNu” er bygget op af syv kapitler. I første kapitel åbnes for en indkredsning og forståelse af selve begrebet “kultur”. Hvad er kultur? Forskelle og ligheder? Små elevopgaver og let indføring i teori og analyse.
Herefter et særskilt kapitel med temaet “Teorier om kulturelle forskelle”. Her introduceres tre konkurrerende teorier. Den særdeles gode ide om hermed at opnå en hel palet af viden og forståelse taber uheldigvis på troværdigheden med de anekdotiske “historier fra det virkelige liv”. Det skal opvejes af de mange elevopgaver. Her kan teorierne bruges på Praxis og eleverne afprøve deres færdigheder.
De efterfølgende fire kapitler forholder sig til et udvalgt tema, hvor kultur er et vigtigt aspekt:  identitet, kommunikation, migration, unges levevilkår.

Alle temaet og opgaver kan gøres vedkommende og interessante for bogens målgruppe, men sprog og abstraktion kan man nemt ”slå sig på”. Har alle hold på de begreber, der forudsættes bekendt? Som for eksempel diskurs, den senmoderne verden, magtdistance, sociale værdinormer? Eller er der tale om “overflade-forståelse”?

Bogens samlede tekst fremstår usædvanlig ujævn. Som om forfatteren vil præsentere for mange emner i for mange sværhedsgrader. Det medfører desværre, at luften mange steder går lidt ud af historien – emnet tømmes for energi og indhold – og det gode anslag forkludres af floskler. Det er en skam. Alligevel kan denne bog som sagt anbefales til flere typer undervisning. Den gode guiding fra lærer/gruppeleder bliver så desto vigtigere. 

 

Kultur Nu – kulturmøder, ungdomskultur og integrationer.jpg

Om bogen 

  • Forfatter: Bjarne Henrik Lundis
  • Forlag: Forlaget Sidespejlet.  
  • Fås også som e-bog med tilbehør: Otte videoer med læsefokusspørgsmål til alle kapitler samt varierede opgaver til alle kapitler og kernebegreber.
  • Antal sider: 183. 
  • Pris: 169 kroner 
  • Bogen får ✓✓✓✓

Denne anmeldelse er udtryk for skribentens vurdering.

Sidste kapitel, “Der må være en grænse”, byder på et par eksempler på dette misforhold. Bump på vejen? Stof til eftertanke? Inspiration til at skærpe opmærksomheden på forståelsen af hele kulturbegrebet? Læs selv og afprøv Gunvor Vestergaard materiale. I det højaktuelle emne “krænkelser”, personlige/geografiske grænser, omtales “personlige krænkelser” uden videre forklaringer pludselig som “trusler”.  At det sproglige udtryk også former vores forståelse, ses på side 147.

“Muren i Berlin blev åbnet, og i løbet af få år var den væk…”  Aha.  Hvordan gik det til? vil den opvakte læser spørge. 

“Nogen gange kan vi komme i tvivl om, hvor grænsen går. Det kan være både vores egen personlige grænse og den socialt accepterede grænse… (tre linjer efter) kan man være uenig om, hvornår man må kalde en anden “lille skat”. Nogen synes, det er okay og trækker på skulderen af det”. 

På fire linjer præsenteres et robust emne, der giver bolden op til undren, nysgerrighed, kontakt og spørgsmål. Så en optakt til diskussion, der desværre med det samme fejes af bordet med en ufarlig kommentar. Muligheden for at inddrage problematisering og perspektiver bliver tabt på gulvet.  

Heldigvis kan arbejdet herfra dog stadig befrugtes af både elever og undervisere. Med en målrettet indsats.

Del siden på: