Anmeldelse

Kampe for ligestilling - Køn og seksualitet i historisk perspektiv

Anmeldt af Marianne Bindslev

26. november 2021

Med 2017-reformen er ligestilling blevet kernestof i historiefaget på ungdomsuddannelserne.  Denne bog, ”Kampe for ligestilling”, er et forbilledligt svar på elever og læreres ønske om et lødigt, alsidigt og knivskarpt redigeret materiale. Det er umiddelbart forståeligt og udformet klart til brug i historieundervisningen.  Men det er også velegnet “… til de mange opgaveskrivere, der interesserer sig for køn og ligestilling, f.ex. i samarbejde med samfundsfag eller engelsk” (forlagets pressemeddelelse). Bonusinfo fra forfatterne, Nielsen og Ørsted, kan læses i forordet: “… vi… ønsker at skærpe vores elevers bevidsthed om forskellige former for historiebrug og om den magt, der ligger i historieskrivning”.

Forfatterne præsenterer selv flere forslag til læsning af bogen.

 1. Den kan læses som et langt forløb om ligestilling med fokus på kampene i Danmark fra 1800-tallet til i dag. Med udblik til England, USA og Tyrkiet.
 2. Den kan læses kapitelvis i overensstemmelse med periodeinddeling efter feministbølger”.
 3. Det er muligt at udtage enkelte kapitler og bruge indholdet som perspektiv på andre forløb. Eller lade det blive del af tværfagligt arbejde – med samfundsfag, dansk og engelsk.

Herefter træder forfatterne helt frem med et fromt ønske: “Vi har sigtet efter at finde materiale, der kan gøre det nemmere for vores elever at finde materiale til de store skriftlige opgaver”. 

“Kampe for ligestilling” indledes med et afsnit om kønshistorie, afklaring af begreber som “kønnet sprog”, “sex og gender”, emnets ideologi og teorier, bogens periodeprincip og ligestilling som del af FN’s verdensmål og bæredygtig udvikling.

Som det fremgår, tager eleverne fra første færd de første skridt til at kunne arbejde med kildekritik, historisk analyse og studieforberedende opgaveskrivning. 

 

Kampe for ligestilling.jpg

 

Om bogen 

 • Forfatter: Af Denise Lindegaard Nielsen og Elisabeth Lollike Ørsted.
 • Forlag: Columbus
 • Antal sider: 224
 • Pris: 189 kroner
 • Bogen får ✓✓✓✓✓

Denne anmeldelse er udtryk for skribentens vurdering.

Bogens tekst er i seks kapitler, inddelt med fire udvalgte feminismebølger som markering. De historiske nedslag er således perioderne: 1850-1918 i England og Danmark, 1960-erne og 1970-erne i USA og Danmark, 1990 og frem i Danmark, 1920 og frem i Tyrkiet. De helt overordnede læringsmål er “… at give indsigt og overblik over vores køns historie og over de kampe for ligestilling, der er blevet kæmpet i den forbindelse”. Forfatterne henter, som det fremgår, materiale fra både USA, Vesteuropa og Tyrkiet. Sidstnævnte som repræsentant for en kønshistorie med rod i islam. 

De enkelte kapitler er i det store og hele bygget op over samme model. Eksempel fra kapitel fem med overskriften “Kampe for ligestilling i Danmark – 1990 og frem”… med følgende delemner:

 • Danmark i verden
 • Den økonomiske og politiske situation
 • Samfundets sociale lag
 • Familieliv og arbejdsmarkedet
 • Oprør og opgør
 • Seksualitet
 • Kilder med arbejdsspørgsmål.

 “Kampe for ligestilling” kan varmt anbefales af denne anmelder. Forfatterne Nielsen og Ørsted har formået at skrive et særdeles solidt og anvendeligt materiale til ungdomsuddannelsen. De har formået at formulere alt i en sjælden set god stil. Med udvalget af tekster, opgaver, kildemateriale og fotos “taler de ganske enkelt op” til læserne. Sætter ham m/k fri til at diskutere og overveje og formulere sit engagement SELV.  De undgår at falde i den gængse fælde med at overlæsse læseren af bare iver efter at videnskabeliggøre og akademisere undervisningen. 

Og så er bogen simpelthen spændende og godt skrevet. Den er svær at lægge fra sig selv når er rimeligt kendt for læsehesten.

Del siden på: