Anmeldelser

Didaktiske dilemmaer

”Didaktiske dilemmaer” henvender sig i følge forlaget til “… alle, der arbejder eller studerer for at bidrage til fremtidens grundskole”.

Anmeldt af Marianne Bindslev

1. februar 2021

På første side af bogens brødtekst er de indledende ord: “Hovedbudskabet i denne bog er, at dygtighed som underviser består i at kunne håndtere de mange dilemmaer, der uundgåeligt opstår i skolen”. Og når forfatterne fortsætter med at fastslå, at “undervisning er uforudsigelig...”, kan enhver nuværende eller tidligere elev hægte sig på. Scenen er sat for en tryg og omsorgsfuld, faglig funderet undersøgelse af lærer-elev-universet. I dette møde realiseres undervisningen.

Dette møde mellem lærer-elev-fag medfører uvægerligt en lang række dilemmaer.  At opnå en tilfredsstillende balance mellem forberedelse og improvisation er i følge denne bog en daglig udfordring. Det forbliver en spænding, man må lære at leve med.  I stedet for at forsøge at fjerne disse dilemmaer eller overkomme dem, fremfører forfatterne: “Dilemmaer kan være hjælpemidler til at nå et højere niveau af professionel kompetence…”. Der er med andre ord et potentiale for udvikling af både lærer og elever.

De tre forfattere udnævner lærer-gerningen – forstået som evnen til at træffer pædagogiske og didaktiske valg – til kunst.

Indledningen afsluttes med at fastslå: “Der sker mange uventede ting, der helst skal håndteres reflekteret” (i skolen).

Denne sandhed er én af bogens mange “onkel-råd” (denne anmelders udtryk), som jo både er rigtige og rigtig hyggelige. “ ... hvis man ikke kan tænke selv, risikerer man at miste sin sjæl” (side 115).

 

Didaktiske dilemmaer.png

Om bogen 

  • Forfatter: Per Fibæk Laursen, Lotte Hedegaard-Sørensen og Mette Frederiksen
  • Forlag: Hans Reitzels Forlag
  • Antal sider: 132 sider
  • Pris: 200 kroner
  • Bogen får ✓✓✓✓

Denne anmeldelse er udtryk for skribentens vurdering.

“Didaktiske problemer” Består af tre dele.

Del 1:  Hvad er undervisning?
Undervisningens aktuelle udfordringer gennem en konkret case.

Del 2:  At håndtere dilemmaer i undervisningen 
Ni dilemmaer om undervisningens form, indhold og valuering.

Del 3: Man bliver en god didaktiker ved at arbejde med dilemmaer

Afslutning med præsentation af bogens forfattere og stikordsregister.

Det løber som en rød tråd igennem hele bogens tekst, at enhver undervisning består af både planlagte aktiviteter og ditto improviserede. At kunne improvisere kvalificeret er en vigtig del af lærer-kunsten.  Dog ikke “... frit-i-luften-svævende, men indenfor en ramme og en kontekst, på baggrund af lærerens erfaringer og i samspil med eleverne. Det er en “disciplineret improvisation”. (Side 20).

I afsnittet om formål og udbytte af undervisningen (side 87) minder forfatterne om, at Folkeskolens formålsparagraf består af “sigtepunkter for undervisningen”. Formålsparagraffen beskriver, som bekendt, en idealtilstand. 

Det er i det hele taget et af plusserne i “Didaktiske dilemmaer”, at forslag, overvejelser og faglige betragtninger hele tiden behandles tæt knyttet til skoleloven. Et andet plus er, at kildehenvisninger følger umiddelbart efter kapitlerne. Det er bare et lille gode for læseren.

Indenfor rammen “Håndtering af undervisningens praksis”, som er bogens undertitel, bliver alle delemner vendt, drejet, identificeret, diskuteret, kastet op i luften og “smagt på”… Et tilfældigt udvalg af emner kunne være: motivation og ansvar for undervisningen, pædagogisk takt og tone, den gode undervisning, dialog og identitet…

Teksten er umiddelbart let forståelig, og alt er skrevet i et let og flydende sprog. Struktur, opsætning og typografi gør den overskuelig.

Hvis bogen bliver præsenteret for kommende undervisere, kan det sammenlignes med at skulle lære Søfartsreglerne eller teori til køreprøve, fordi teksten er så koncentreret.

“Didaktiske dilemmaer” kan anbefales til brug for aktive læreres personlige serviceeftersyn af egen undervisning. Den er også velegnet på lærer/instruktør uddannelser, kombineret med praksis.

Del siden på: