Anmeldelser

Dannelse og demokrati

Hvad skal vores børn og unge lære? Hvordan skal de lære? Hvad skal mennesker vide, for at de kan forstå, hvad der foregår i en given krisesituation? Og hvilke kompetencer er nødvendige for et menneske, hvis man skal kunne forstå verden – og skal kunne gestalte sit eget liv ?

Anmeldt af Ole Fournais

 

Disse – og mange andre tilsvarende – alvorlige emner tager den berømte tyske filosof, sociolog og videnskabsmand, Oskar Negt, op i denne beskedne udgivelse om to yderst centrale begreber i den vestlige civilisation: dannelse og demokrati.

Oskar Negt blev et kendt navn i studenterbevægelserne i 1960-erne og 1970-erne og agiterede kraftigt for udenomsparlamentariske aktioner. Siden var han i over 30 år professor i Hannover og regnes i dag som en af de mest betydningsfulde tyske socialvidenskabsfolk.

Som udgangspunkt for sine teorier har Oskar Negt det synspunkt, at de europæiske samfund befinder sig i en grundlæggende krise, som allerede gennem mange årtier har undermineret samfundenes indre demokratiske sammenhæng og deres potentielle forandringskraft. Derfor bør hele den vestlige verden skabe en lang række samfundsreformer, hvor man kombinerer socialt-kulturelle og politiske områder. Samtidig bør det hele baseres på åbning af en ganske ny læringscyklus med både kollektive og individuelle læreprocesser – inden for og uden for uddannelsessektoren, organisationer, foreninger og bevægelser med mere.

 

Ny_Dannelse og demokrati.jpg

Om bogen 

  • Forfatter: Oskar Negt, oversat og med efterskrift Karen Sonne Jakobsen og Birger Steen Nielsen
  • Forlag:  Frydenlund
  • Antal sider: 199 sider
  • Pris: 269 kroner 
  • Bogen får ✓✓✓

Denne anmeldelse er udtryk for skribentens vurdering.

Disse yderst komplicerede problemfelter beskriver Negt i en række velskrevne kapitler:

* Ideologikritisk diskussion
* At skabe sammenhæng
* Samfundsmæssige kompetencer
* Det eksemplariske princip
* Offentlighedens kulturelle betydning
* Offentlighed og emancipation.

Oscar Negts bog er ganske beskeden af størrelse, men desto sværere at bruge i en undervisningssituation på de fleste niveauer i ungdomsuddannelserne. Det komplicerede stof kræver et meget højt abstraktionsniveau og temmelig meget forhåndsviden, og dette gør det svært at indlemme selve bogen i undervisning – på nær i KVU og eventuelt i udvalg ved visse tværgående projektarbejder på HF. Men langt bedre på visse professionshøjskoler og lignende.

De to yderst erfarne pensionerede forskere ved RUC har gjort et stort og flot arbejde med en ligefrem oversættelse af det ofte kringlede tyske fagsprog.

Desuden indleder de bogen med et velformuleret og meget tankevækkende essay, som på flere måder sætter emnerne i et mere forståeligt perspektiv. Dette skal de have særdeles meget ros for – især da emnefeltet ellers er svagt beskrevet på dansk.

Forlaget Frydenlund skal også roses for at støtte udgivelsen til et meget lille område.

Del siden på: