Anmeldelser

Bæredygtighedens pædagogik – forskningsperspektiver og eksempler fra praksis

“Bæredygtighedens pædagogik” udspringer af et forskningsprojekt på Aarhus Universitet i samarbejde med DPU. Målet med denne forskning er at kvalificere koblingen mellem uddannelse, pædagogik og bæredygtighed.

Anmeldt af Marianne Bindslev

 

I bogens tekst fremlægges både dilemmaer, diskussioner og bud på formidling af emnet – i Danmark som del af et overordnet ideal for ansvarlige samfundsborgere, altså del af et levende demokrati med livslang læring.

Bogen spænder både vidt – ud i den vide verden med et globalt perspektiv – og bredt til alle borgere i samfundets krinkelkroge.  Vi bliver som læsere guidet nænsomt, men sikkert. Forfatternes ambitioner er høje, når de præsenterer centrale begreber og tematikker til uddannelse i bæredygtighed for alle aldre fra vugge til grav.

“Bæredygtighedens pædagogik” er en humanistisk tilgang til et på samme tid enkelt og komplekst emne. Både naturvidenskaben, pædagogikken og den praktiske fornuft får stemme i denne bog. Projektets “credo” kan læses på side 61.

“Løsningerne formuleres som værende at styrke globalt medborgerskab, hvor eleverne skal dannes til at kunne navigere i foranderlige økonomier, at udvikle pædagogiske rammer, som vægter aktiv deltagelse, globalt udsyn og handling, samt at styrke det personlige engagement”.

Temaer er:

 • Bæredygtighed som udfordring i uddannelse og politik
 • Bæredygtighed som uddannelse i forskning og erkendelse
 • Centrale begreber og tematikker i uddannelse og pædagogik for bæredygtighed
 • Pædagogik og uddannelse for bæredygtighed i praksis.
   
Bæredygtighedens pædagogik – forskningsperspektiver og eksempler fra praksis.jpg

Om bogen 
 

 • Forfatter: Jonas Andreasen Lysgaard og Nanna Jordt Jørgensen (red)
 • Forlag: Frydendal Academic
 • Antal sider: 243 sider
 • Pris: 299 kroner
 • Bogen får ✓✓✓✓✓

Denne anmeldelse er udtryk for skribentens vurdering.

Som ovennævnte reflekterer, flettes temaerne “pædagogik” og “uddannelse” ind og ud af hinanden til gensidig befrugtning og præcisering af forfatternes ambition og målsætning: Nemlig med et kritisk og engageret blik at oplyse, diskutere og støtte på alle pædagogiske niveauer.  “Bæredygtighed” må ikke – ifølge denne bogs grundopstilling – tænkes som et tillæg til undervisning, uddannelse og oplysning om klima, forbrug eller sortering af affald. Tværtimod LEVES perspektivet “bæredygtighed” og kommer til stede “fra vugge til grav”. Form, metoder og udførelse vil og kan dog altid være bestemt af lokale forhold, ønsker og muligheder.

Der er endnu ikke udviklet nogen færdig eller indiskutabelt brugbar didaktik til bogens tema. Det illustrerer og bekræfter imidlertid i sig selv den åbenhed, som er både ønsket og nødvendig, når emnet vedgår os alle. Drivkraften til at indtage den stadig nye viden bliver således ikke mindst dialog og udveksling af erfaringer.

I følge forlaget henvender bogen sig til både studerende og praktikere indenfor det pædagogiske område. Derudover virker den oplagt til brug på højskoler, interessegrupper og som vigtig inspiration på skoler og læreanstalters personale biblioteker.

Der ER mange ord. Det ER en intens og tankevækkende bog. Men trods emnets følelsesladede alvor bliver teksten aldrig sentimental.  Efter denne anmelders læsning kun tankevækkende og inspirerende.

Del siden på: