Anmeldelser

Vælgeradfærd og statistik

Forfatterne skriver om disse komplicerede vælgerforhold i et enkelt og letforståeligt sprog, hvor alle svære fagudtryk bliver kyndigt og omhyggeligt forklaret.

Anmeldt af Ole Fournais

4. november 2020

 

Denne anmeldelse bliver skrevet midt i den sidste fase af den amerikanske præsidentvalgkamp, hvor vi ved, at mange vælgere stemmer på samme parti gang på gang på gang. Men i alle situationer med et politisk valg opstår mange spørgsmål om vælgernes adfærd, for eksempel:

* Hvordan kan vi forstå, hvorfor vælgerne stemmer, som de gør?
* Er vælgernes stemmeadfærd et udslag af en rationel kalkule eller bestemt af sociale faktorer?
* Kan den overhovedet forklares, og hvordan er vi selv i stand til at undersøge det? 

Det og mange andre lignende spørgsmål er emnet for denne glimrende bog, skrevet af to yderst erfarne forfattere, som begge både har udgivet andre bøger om emnet og har adskillige års erfaring med undervisning om det på flere niveauer. 

Forfatterne skriver om disse komplicerede vælgerforhold i et enkelt og letforståeligt sprog, hvor alle svære fagudtryk bliver kyndigt og omhyggeligt forklaret. Talrige figurer og tabeller supplerer på allerbedste vis teksten, som desuden ledsages af en række velvalgte fotografier – dem måtte der gerne have været flere af. 

En anden og måske endnu vigtigere del af bogen er de mange aldeles glimrende opgaver undervejs; de vidner om stor undervisningserfaring med stoffet. 

Bogen er opdelt i tre større afsnit med meget fyldig indholdsfortegnelse: 

  1. Vælgeradfærd – med analyser, identifikation, værdipolitik, populisme, sociodemografiske faktorer og kommunal vælgeradfærd
  2. Statistik – med mål, diagrammer, statistisk usikkerhed, lineær regression, komparativ metode
  3. Egne undersøgelser – med eksterne datakilder og egne undersøgelser.

Hertil et yderst brugbart stikordsregister og liste over illustrationer. 

 

Vælgeradfærd og statistik.jpg

Om bogen 

  • Forfatter: Af Bent Fischer-Nielsen og Kenneth Thue Nielsen
  • Forlag: Columbus
  • Antal sider: 196 sider
  • Pris: 149 kroner med moms.
  • Bogen får ✓✓✓✓✓

Denne anmeldelse er udtryk for skribentens vurdering.

Men en bog med dette emneområde bør også rumme en litteraturliste. Bevares, undervejs omtales og anvendes teorier af forskere som blandt andet Ole Borre og Inglehart, men man finder ingen samlet liste. 

Til gengæld foreslår forfatterne på glimrende vis, hvordan underviseren kan gribe stoffet an på disse tre måder:

* Deduktivt med teorier og begreber om vælgeradfærd – og herefter lade eleverne undersøge og diskutere diverse teorier og vælgernes adfærd
* At begynde induktivt med det empiriske materiale – og lade eleverne lave statistiske beregninger af materialet
* Eller ved at veksle mellem de to ved for eksempel at læse et eller to af de teoretiske kapitler og derefter inddrage de relevante statistiske redskaber. 

Forfatterne henvender sig med bogen til samfundsfag og til flerfaglige forløb med matematik samt tværfaglige projekter og opgaver i ungdomsuddannelserne, men også til flere fag på en række videregående uddannelser. 

En meget stor styrke ved bogen er, at den medtager tallene fra det seneste valg til Folketinget i 2019. Og tilsvarende vil det være let for underviseren at inddrage talmateriale fra kommende valg. 

Bogen anbefales på det varmeste. Og for denne anmelder hersker ingen tvivl om, at denne bog vil blive brugt flittigt på flere niveauer. 

Forlaget Columbus skal – vanen tro – have megen ros for en yderst brugbar udgivelse igen trykt på papir i særdeles god kvalitet, fint layout med mere. Tilsvarende fortjener forfatterne endnu mere ros for deres enkle sprog, fremragende opgaver og tydelige analyser. 

- At der mangler en liste med anvendt litteratur, må tilskrives en lapsus hos en forlagskonsulent.

Del siden på: