Anmeldelse

Tip Top Team – Værktøjskassen til det gode teamsamarbejde

Forfatterens udgangspunkt er blandt andet et citat fra Michael A. West: "Netop fordi vi mennesker har lært at samarbejde, har vi gjort så imponerende fremskridt som art.

Ole Fournais

19. oktober 2020

Normalt omtaler denne anmelder aldrig som det første prisen på en bog, men i dette tilfælde er der en tankevækkende grund: 499 kroner for godt 200 sider – vel at mærke sider i A4-størrelse, som ovenikøbet er med en meget brugervenlig spiralryg, så de er lige til at lægge i kopimaskinen...

Uanset kvaliteter i øvrigt er det en betænkelig høj pris på et marked, som er præget af i bedste fald stagnerende og i værste fald faldende statstilskud !

Uanset kvaliteter i øvrigt er det en meget høj pris på et marked, som er præget af i bedste fald stagnerende og i værste fald faldende tilskud!

Når det er nævnt, slår jeg prompte fast med syv-tommer-søm, at det er en særdeles god bog: yderst anvendelig og med talrige praktiske elementer.

Forfatterens udgangspunkt er blandt andet et citat fra Michael A. West: "Netop fordi vi mennesker har lært at samarbejde, har vi gjort så imponerende fremskridt som art. Når vi samarbejder, kan vi opnå uendeligt meget mere, end hvis vi arbejder enkeltvis. Det er princippet om synergi – at helheden er større end summen af dens enkeltdele" – side 10.

Bogen er opdelt efter denne struktur:

* "før" lig med før starten på et teamforløb
* "under" lig med teamets selvstændige arbejde
* "efter" lig med evaluering efter forløbet
* "praksis – hvad nu? lig med hvordan bruger man det lærte?

På den måde kan man tydeligt fornemme, at dette er en håndbog, som tilbyder direkte anvendelige værktøjer til teamets samarbejde ved hjælp af lettilgængeligt materiale.

Bogens 10 kapitler rummer alle en række øvelser, refleksioner samt metoder til udviklingen og vedligeholdelsen af et godt teamsamarbejde.

Tip Top Team – Værktøjskassen til det gode teamsamarbejde.jpg

Om bogen 

  • Forfatter: Lisbet Hauge Jensen
  • Forlag: Dafolo
  • Antal sider: 213 sider
  • Pris: 499 kroner.
  • Bogen får ✓✓✓✓

Denne anmeldelse er udtryk for skribentens vurdering.

Forfatteren benytter hele bogen igennem et dejligt enkelt og letforståeligt sprog, hvor de nødvendige fagudtryk bliver forklaret, så alle kan forstå det – for eksempel begrebet ”facilitering” på side 19. Desuden ledsages alle kapitler af talrige bilag, skemaer og mange tegninger som blandt andet de morsomme såkaldte "tænkehatte" side 164. Til gengæld finder læseren ingen fotos i bogen, men de talrige stregtegninger og lignende skaber en række glimrende afbræk.

Bogen rummer ikke noget stikordsregister, men den meget detaljerede indholdsfortegnelse kan måske råde bod på denne mangel.

Med følgende vigtige emner kommer bogen grundigt rundt om fagområdet:

* fundamentet for det gode og professionelle teamsamarbejde
* mål for teamsamarbejdet og evaluering af dem
* det faciliterende teammøde og mødeledelse
* håndtering og udnyttelse af de forskellige roller og kompetencer
* teamets arbejde på både drifts- og udviklingsniveau
* teamets trivsel og relationer og udviklingen af en teamånd.

Hvis et team eller en gruppe bruger alle bogens øvelser og metoder, kan man sammenligne et sådant forløb med et decideret kompetenceudviklingsforløb: fra målsætning, til teamets selvstændige arbejde med bogens kapitler, til refleksion over læring og målsætning og til selve implementeringen af det lærte. I den forbindelse er anført, at alle bogens øvelsesbilag vil kunne hentes direkte til print via forlagets hjemmeside – særdeles god ide bogens pris taget i betragtning.

På den måde slår forfatteren to fluer med ét smæk: Bogen er på den ene side en grundbog med teorier, analyser og lignende, og på den anden en praksisorienteret bog med procesøvelser plus en online værktøjskasse med materialer til teamsamarbejde.

Denne bog er primært målrettet de mange forskellige teamfora i undervisningssektoren, men denne anmelder forventer også, at en så glimrende bog vil kunne anvendes og tilpasses andre organisationer og diverse kulturer, som allerede arbejder teambaseret eller gerne vil gøre det.

Som altid er også denne udgivelse fra Dafolo lavet i papir af ordentlig kvalitet med et tiltalende layout og en vel gennemarbejdet opbygning – derfor atter ros til forlaget.

Lisbet Hauge Jensen har med sin store og brede erfaring inden for bogens område skrevet en gedigen fagbog, som uden tvivl og fuldt fortjent vil få meget stor udbredelse. Af samme grund skal hun roses endnu mere. Og problemet med bogens høje pris må skyldes en fejlvurdering hos en forlagskonsulent.

Del siden på: