Anmeldelser

Sådan laver du undersøgelser – videnskabsteori, metode og analyse

Utallige gange har alle vi med en boglig uddannelse i bagagen siddet med den ofte helt blokerende overvejelse: Hvordan kommer jeg i gang med en undersøgelse til en opgave i skolen, en afløsningsopgave på universitetet, en afhandling, et kapitel til en bog – eller noget helt femte.

Anmeldt af Ole Fournais

18. december 2020

 

Vi har sikkert grebet denne udfordring forskelligt an, men som regel med megen usikkerhed.

Med denne bog kan man få en række konkrete håndsrækninger – uanset vores egen situation som elev, studerende, konsulent og lignende.

Og begrebet "konkret" skal tages helt bogstaveligt, idet bogens første fem kapitler handler om selve processen med at lave en undersøgelse: fra valg af teoretisk ståsted over brug af metode til analyse af undersøgelsens data.

Bogens anden del består af fire kapitler om rammer for undersøgelserne med direkte fokus på aktionsforskning og opgaveskrivning i akademiske sammenhænge plus et kapitel om, hvordan man kan øve sig i at lave undersøgelser ved hjælp af bogens anvisninger.

Hele bogen igennem omtaler og beskriver forfatteren – som gennem en årrække selv har arbejdet med dette felt – en række teorier og metoder og giver igen meget konkrete eksempler under devisen: Sådan gør du. Dermed vil han både vise, hvordan man griber undersøgelser an og samtidig skaber klarhed over de forskellige dele i en undersøgelse.

 

saadan-laver-du-undersoegelser_499676.jpg

Om bogen 

  • Forfatter: Micki Sonne Kaa Sunesen
  • Forlag: Hans Reitzels Forlag
  • Antal sider: 192 sider
  • Pris: 225 kroner med moms.
  • Bogen får ✓✓✓✓

Denne anmeldelse er udtryk for skribentens vurdering.

Alle dele af bogen præges af et dejligt flydende og letlæseligt sprog på trods af den meget akademiske tilgang. Den har en meget brugbare gennemgang, for eksempel bliver det komplicerede stof så udmærket suppleret af talrige gode og instruktive figurer og tabeller, som er med til at forklare stoffet.

Som et rigtig godt eksempel på forskelle mellem en række videnskabsteorier bringer bogen side 18-34 en flot, flot beskrivelse af disse begreber: positivisme, fænomenologi, hermeneutik og konstruktivisme – altså svære og komplicerede emner.

Bogen henvender sig især til studerende på en professionsuddannelse, personer med en opgave om undersøgelser i sit arbejde, diverse konsulenter og talrige forskere, men denne anmelder er sikker på, at bogen vil kunne få en stor udbredelse ikke mindst på grund af de mange konkrete anvisninger og teorier.

Derfor bør alle uddannelsesinstitutioner anskaffe bogen, så den kan være til rådighed for studerende og undervisere. Ledelsen må meget gerne læse med, så også de forstår, hvor kompliceret dette arbejde kan være.

Hans Reitzels Forlag skal have ros for en tiltrængt udgivelse inden for et smalt og noget forsømt emne samt en fyldig litteraturliste og et kort, men meget nyttigt register. Forfatteren, Micki Sonne Kaa Sunesen, skal dog have mest ros for en særdeles brugbar og let tilgængelig bog med talrige direkte brugbare analyser, anvisninger og forklaringer. Sådan skal det gøres!

Del siden på: