Anmeldelser

Nænsom Nødværge. Durewall-metoden.

Denne bog henvender sig først og fremmest til ansatte i ældreplejen, socialpsykiatrien og det sociale område, som risikerer voldsomme hændelser på arbejdet. Men bogen er også yderst anvendelig til for eksempel speciallærere eller andre lærere med potentielt voldsomme eller verbalt aggressive elever.

Martin Dybdal

26. oktober 2020

For selv om en konfrontation kun giver sig udslag i verbale reaktioner, kan disse i sig selv være meget ubehagelige – især hvis de indebærer trusler. Disse virkeliggøres sjældent, men kan alligevel give anledning til stress og bekymring. 

Durewall-metoden er udviklet af den svenske, nu afdøde, jiujitsu-mester Kurt Durewall. Der er ikke tale om kampsport, kun nødværge og forebyggelse med anvendelse af mindst mulig kraft. I dag videreføres Durewall-instituttet af Karina Mammen. 

Nænsom nødværge omfatter ikke kun fysiske teknikker og kropssprog, men også i høj grad verbale og kommunikative. Blandt andet lægges der vægt på refleksion over de attituder, man kan komme til at udtrykke verbalt, uden egentligt at have haft nogen forkert hensigt. 

Metoden baserer sig på 10 fundamentale principper, hvilket gør, at man kan tilpasse den til de situationer, man nu måtte møde. Systemet er ikke en one size fits all-løsning, men fleksibelt og tilpasningsbart. Der gives ingen garantier, og forfatteren siger tydeligt, at metoden og dens resultater er baseret på erfaring, ikke på decideret videnskabelige undersøgelser. Det øger troværdigheden, at Karina Mammen ikke oversælger sit produkt.

Nænsom nødværge.jpg

Om bogen 

  • Forfatter: Karina Mammen
  • Forlag: Gyldendal.
  • Antal sider: 96 sider
  • Pris: 199 kroner med moms.
  • Bogen får ✓✓✓✓✓

Denne anmeldelse er udtryk for skribentens vurdering.

I det hele taget er bogen holdt i et enkelt, informativt sprog og klart struktureret i teori, faktabokse og reflektionsbokse. Her behandles konkrete tilfælde og situationer, og der lægges op til læserens refleksion, som kan foregå i grupper eller individuelt. Nænsom nødværge vil også kunne bruges som værktøj til klasser, coaching af individer, eller fælles refleksion, hvis der er problemer med konfliktskabende adfærd eller aggression, såvel fysisk som verbalt.

Da bogen ydermere er ret kort, er den helt afgjort værd at bruge tid på. Måske var det endda en idé for uddannelsesinstitutioner at indkøbe eksemplarer til personalets almene dannelse: Selv på en ret rolig arbejdsplads kan man løbe ind i situationer, hvor en nænsom deeskalering vil være den bedste løsning for alle.

Del siden på: