Anmeldelse

Læreren som autoritet – Faglighed, tillid og myndighed

Det er kapable og erfarne forskere og pædagoger, som under redaktionel styring af Peter Brodersen har sammenfattet tre forskellige tolkninger og anvisninger på et af de omstridte begreber i skole og pædagogik; autoritet, autoritær, autoritativt. Ordene er beslægtede, men forskellige af betydning.

Verner Lynge

5. oktober 2020

Hver af de tre forfattere har fået ansvar for en tolkningsvinkel på begreberne. Faglighed, tillid og myndighed behandles særskilt og autoritets-’begrebet’ sættes ind i en filosofisk, faglig, etisk og endelig – til slut og for lidt – en konkret anvisende kontekst.

Ideen er god, og den redaktionelle røde tråd – at tage udgangspunkt i en eller flere konkrete cases – bliver da også momentalt fastholdt. Desværre geråder især midterste kapitel om tillid som fundament for autoritet ud i rigelig filosofisk og etisk hoppen på stedet. K.E. Løgstrups betragtninger omkring tillid som en grundpræmis i relationen mellem barn og voksen har bestemt en berettigelse, men måske forfatteren tilskriver præmissen en større autonomi, end hvad mange lærere – især til større elever – vil kunne genkende.

Både kapitel 1 og 2 kredser kvalificeret og analytisk rundt om det autoritative, men får ikke rigtigt bidt til bolle.  Det gør heldigvis Dorte Ågård i kapitel 3: Autoritet gennem myndighed. Kapitlet er stramt skrevet og meget udredende. For eksempel får vi sammenfattet problemstillingen om, hvor den egentlig blev af – den tabte autoritet, der nu skal genopfindes.

Ågård opsummerer den antiautoritære kulturrevolution fra slutningen af 60’erne og sammenfatter så: ”Man kan sige, at vi med autoritetsopgøret fik smidt barnet ud med badevandet, fordi autoritet lige siden er blevet forvekslet med det at være autoritær. Det er sket, uden at det er blevet erstattet med hverken et praktisk eller teoretisk alternativ”.

 

læreren-som-autoritet.jpg (1)

Om bogen 

  • Forfatter: Af Peter Brodersen (red.), Per Fibæk Laursen, Carsten Fogh Nielsen, Dorte Ågård
  • Forlag: Hans Reitzels forlag
  • Antal sider: 146 sider
  • Pris: 200 kroner. I-bog 140 kroner.
  • Bogen får ✓✓✓

Denne anmeldelse er udtryk for skribentens vurdering.

I de følgende anvisninger på, hvad der er ”person”, og hvad der er ”rolle”, kommer Ågård rundt om det håndværksmæssige grundlag for lærerens autoritet og i de elementer af personlig integritet, der udtrykker autoriteten – som sagt ikke at forveksle med det magtfunderede og mere rigide ”autoritær”.

Lærebogen – også beregnet for ”lærere og undervisere i bred forstand” – har tendens til ubeslutsomhed og en lidt docerende brush up af gammelt stof på området.  Men den reddes på stregen af faste – man fristes til at sige autoritative – anvisninger på, hvilke konkrete forhold læreren skal være opmærksom på for at opbygge eller styrke sin personlige autoritets-profil.

 

Del siden på: