Anmeldelser

Impostor-komplekset. Slip dit faglige mindreværd

“Impostor-komplekset” er indbegrebet af den kategori af litteratur, der benævnes en ”how to”-bog. Lige dele viden, informationer, vejledning og øvelser med et hvilken som helst emne – for eksempel “How to loose in weight”. Det er en genre, som passer fint ind i mange moderne menneskers liv.

Anmeldt af Marianne Bindslev

18. december 2020

 

Her i bogen præsenteres en klar og forståelig plan for, hvordan den enkelte kan tage livtag med nogle af livets udfordringer: Selvværd, kontakt og handlekraft. Mål og proces er på forhånd klart formuleret i bogen.  Det er op til læseren/brugeren at tage ansvar for både forløb og resultat.

Forlaget præsenterer selv bogens indhold således: “Med viden, vejledning og gennemprøvede øvelser tilbyder denne bog en trin-for-trin guide til et mere realistisk og hjælpsomt selvbillede.  Og gennem den ene forfatters egne oplevelser med erkendelsen af problemet og træning i håndtering får læseren en vej ud af den invaliderende følelse af mindreværd.”

 “Impostor-komplekset” indledes med tekst til en generel forståelse af impostor som begreb og diagnose. Herefter følger fire kapitler, der modsvarer de fire udviklingstrin i forløbet til personlig udvikling og forandring.  Disse er:

 1. Trin: Se – indse dit problem
 2. Trin: Forstå – reflekter over problemet
 3. Trin: Handling – trin for trin
 4. Trin: Hold ved – undgå at problemet kommer igen.

Bogen afsluttes med tre bilag til selvevalueringer:

 1. De tre præstationsmønstre
 2. De syv intelligenser
 3. Hvor påvirkelig er du?

Til allersidst en fyldig litteraturliste. 

Impostorkomplekset.jpg

Om bogen 

 • Forfatter: Ann C. Shødt og Rebekka J. Knudsen
 • Forlag: Mindspace
 • Antal sider: 192 sider
 • Pris: 300 kroner. E-bog: 210 kroner.
 • Bogen får ✓✓

Denne anmeldelse er udtryk for skribentens vurdering.

Det er lidt uklart, hvem målgruppen er for denne bog.  Altså udover som i enhver selvhjælpsbog enkeltpersoner, som selv oplever “impostor- komplekset”. Først og fremmest kendetegnet ved det lave selvværd.  Forfatterne bemærker, at metoden er udviklet og afprøvet af dem selv, og den omtales som alternativ til traditionel samtaleterapi med en psykolog.

Det peger i retning af, at processen ikke kræver en pædagogisk eller sundhedsfaglig uddannelse, hvilket dog undsiges af to sentenser på side 19: “Udfordringen med Impostor-komplekset er, at det kun foregår inde i personens hoved, og sjældent er særligt realistisk, fordi det ikke er blevet afstemt med virkeligheden eller andres forventninger til personen”.  En del af problemet er tilsyneladende, at personen døjer med at se sig selv udefra. Og Senere på samme side lyder det: ”Mange (…) giver udtryk for, at det er en lettelse at finde ud af (…) at man ikke er mærkelig, og heller ikke er den eneste, der har det lige præcis sådan”.

Et af bogens bilag er en gennemgang af Howard Garders teori om “De syv intelligenser”. Ved afkrydsning som i multiple choice eller populære tidsskrifter kan læseren få et bud til forståelse af egne styrker og svagheder.

Den teoretiske gennemgang af trinmodellen har umiddelbart sin største styrke som oplæg til diskussion af en bestemt menneskelig adfærd. Nemlig “Impostor-komplekset”.  Ikke mindst de mange “spørgsmål til selvrefleksion”.  Flere vil føle sig genkendt i bogens  eksempler fra det sociale liv, og i et trygt forum kan det helt sikkert åbne for ny indsigt, ny forståelse og nye måder at være sammen på.

Del siden på: