Anmeldelse

Professionelle roller i borgersamtaler

Anmeldt af Ole Fournais

25. august 2020

 

Gennem de senere årtier har det gang på gang vist sig uhyre vigtigt, hvordan vi som almindelige borgere føler os behandlet af ”systemet”. Et af de mest afgørende elementer er samtalen mellem borger og embedsmand – eller individ og myndighedsperson.

Et gennemgående emne efter sådanne samtaler er altid, hvordan borgeren har opfattet selve samtalen. Hvordan er borgeren for eksempel blevet talt til? Hvordan har borgeren reageret på afgørende oplysninger og vigtige beskeder eller Har borgeren egentlig forstået situationen og eventuelle konsekvenser? 

Talrige kurser har haft fokus på disse emner, og tilsvarende mange vejledninger, men kun yderst få bøger. Nu er så omsider kommet denne aldeles glimrende bog med klar fokus på, hvordan myndighedspersoner kan samtale godt med en borger, når der træffes afgørelser med retsvirkning.

Bogens tre erfarne forfattere beskriver og analyserer også fem specielle roller: gæst/vært, mødeleder, undersøger, fødselshjælper og rådgiver samt giver relevante og nyttige eksempler på, hvordan de i autentiske borgersamtaler kan spille sammen. 

Al erfaring fra dette område viser, at netop de nævnte fem roller og ikke mindst samspillet mellem dem kan være afgørende – måske endda altafgørende – for, hvordan og hvorfor nogle borgersamtaler lykkes og andre ikke gør det. 

 

professionelle-roller-i-borgersamtaler.jpg (1)

Om bogen

Forfatter: Per Kloster, Poul Nørgård Dahl og Helle Alrø

Forlag: Dafolo

Antal sider: 112

Pris: 275 kroner

Bogen får ✓✓✓✓

Forfatterne ønsker med bogen at henvende sig primært til fagprofessionelle praktikere, studerende og undervisere – alle i berøring med borgersamtaler på børne-, ældre- og sundhedsområdet plus det specialiserede voksenområde samt det komplicerede arbejdsmarkedsområde. 

Desuden forestiller de sig, at også forskere på højere læreanstalter med interesse i teoretisk og analytisk at forstå vigtigheden af borgersamtalerne vil kunne have gavn af bogens spændende emner. 

Det skal ikke være nogen hemmelighed, at bogens ofte noget komplicerede stofområde og indviklede problemstillinger kræver mange mere eller mindre avancerede fagudtryk. Men undervejs i teksten forklares sådanne begreber sobert og kyndigt. Desuden kan læseren få megen hjælp i det særdeles nyttige afsnit side 97 og frem, hvor forfatterne forklarer og definerer de svære fagudtryk, så alle kan forstå dem. 

I det hele taget virker bogen særdeles gennemarbejdet, hvilket også viser forfatternes bredde og anerkendte baggrund både med uddannelse og forskning. Det ses tydeligt i anvendelsen af de mange anonymiserede eksempler, hvor læseren kan få en række vældig gode indtryk af ofte indviklede problemstillinger. 

Til gengæld rummer bogen ingen fotografier eller andre illustrationer, og kun en figur side 69, der giver en meget nyttig oversigt over myndighedspersoners diverse roller ved borgersamtaler. 

Som ofte set før ved udgivelser fra Dafolo er tingene i orden. Her er både omtale af forfatterne og et nyttigt stikordsregister. Derfor ros til forlaget for at støtte denne noget specielle udgivelse. 

Men mest ros gives til forfatterne for at give et godt og nyttigt overblik over disse uhyre vigtige relationer mellem borger og myndighed. Denne bog fortjener stor udbredelse i alle sektorer inden for uddannelsesområdet og på alle niveauer.

Del siden på: