Anmeldelse

Vejledningsdidaktik

Bogen "Vejledningsdidaktik" er skrevet af to fagtunge forfattere, som hver især tilgår vejledning fra det eksistentiel­fænomenologiske over det filosofiske og til det mere konkret didaktiske.

Anmeldt af Verner Lynge

5. marts 2020

D


er var en gang, hvor uddannelsesvejlederen på den lokale folkeskole havde gennemgået et overkommeligt kursus på lærerhøjskolen, og bogreolens tungeste vejleder-litteratur var Politikens ”Hvad Kan Jeg Blive”.

 
Long time gone!

Vejlederuddannelse findes i dag som både diplom og master, og vejleder-”definitionen” har været genstand for stridigheder om retning og metoder. Samtidigt – og måske af samme årsag – har vejledning været forsket i pædagogisk, psykologisk og filosofisk regi i stort omfang.

Blandt de særligt fagkyndige er Peter Plant, ph.d. i vejledning, og fagets grand old man. Plant har, sammen med Rita Buhl, redigeret bogen, der er en revideret udgave af udgivelsen fra 2011.

Og det er fagtunge forfattere, der bidrager til de otte kapitler, som hver især tilgår ’vejledning’ fra det eksistentielfænomenologiske (!) over det filosofiske og til det mere konkret didaktiske.

Vejledningsdidaktik.jpg

Om  bogen

 

  • Forfatter: Peter Plant & Rita Buhl (red.)
  • Forlag: Frydenlund
  • Antal sider: 191
  • Pris: 269 kroner
  • Bogen får ✓✓✓✓
      

 

Denne anmeldelse er udtryk for skribentens vurdering.

Hvis læseren forventer en slags konsensus eller best practice på vejledning – metodisk eller definitionsmæssigt – bliver hun skuffet. I bedste fald sidder man tilbage med en løs afgrænsning til beslægtede fagområder; coaching, rådgivning, supervision eller endog terapi. Mest konkret og anvisende er Peter Plants eget kapitel: ”Arbejdets spejl”, hvor erhvervspraktikkens didaktik udfoldes historisk, udredende, pædagogisk – og som et konkret værktøj i vejledning.

Mange passager er ikke let tilgængeligt stof, og uagtet at der på bagsiden dedikeres til ”vejledere og lærere i grundskolen og på ungdomsuddannelserne …”, virker bogen mere målrettet ”studerende på diplom- og masteruddannelser”.

På disse uddannelser vil den til gengæld kunne bruges som en introduktion og udfoldning af faget.

Forfatterne har afsluttet deres respektive kapitler med solide referencer, ligesom de fleste kapitler er forsynet med veltænkt grafik og illustrationer. Det er rigtigt godt.

På især Forberedende Grunduddannelse mangler vi stadig den ”Vejledning for dummies”, der bliver efterspurgt på den hastigt sammentømrede uddannelse, hvor megen vejledning – endnu – varetages af personale, som hverken har diplom eller master i vejledning.  

En sådan intro kunne Plant og Co. sagtens skrive.

Del siden på: