Anmeldelse

Broen til Fagsproget

Det bliver fra første færd gjort klart, at bogen “… bygger på en holistisk tilgang til udvikling af sprog i skolens fag” … og videre “Vi arbejder… ud fra en sammentænkning af de fire kulturteknikker læsning, skrivning, tale og lytning”.

Anmeldt af Marianne Bindslev

16. april 2020

Forlaget opfordrer læseren til at hente, redigere og printe bogens materialer på Samfundslitteratur.dk/broen og kigge under fanen “Supplerende materialer””.

Helene Thise og Katja Vilien, bogens to forfattere, indleder “Broen til fagsproget” med at kridte banen op for læseren.  Det bliver fra første færd gjort klart, at bogen “… bygger på en holistisk tilgang til udvikling af sprog i skolens fag” … og videre “Vi arbejder… ud fra en sammentænkning af de fire kulturteknikker læsning, skrivning, tale og lytning”. Eleven positioneres som “opdager”, “udforsker” eller “ekspert” i undervisningen. Eleverne træder ind i forskellige roller, der giver forskellige rammer for sprogbrug.  Kravene øges gradvist i autentiske sprogbrugssituationer”.

Og tidligere i teksten anføres det, at “Læreren kan stilladsere elevernes sproglige udvikling i faget ved at tilrettelægge undervisningen som en række sprogbrugssituationer på en bro, hvor eleven gradvist udfordres sprogligt og fagligt”.  

At bruge “Bromodellen” er at tilrettelægge undervisningen i fire faser.  De enkelte aktiviteter bygger på hinanden.  Eleverne inddrages aktivt i arbejdet med, at sprog og fag skal læres i sammenhæng.  Resursen er hele elevens aktuelle sproglige beredskab.  Altså til enhver tid et inkluderende læringsmiljø.

Broen til fagsproget.png

Om  bogen

 

  • Forfatter: Af Helene Thise og Katja Vilien
  • Forlag: Samfundslitteratur
  • Antal sider: 160 sider
  • Pris: 219 kroner.
  • Bogen får ✓✓✓✓

Denne anmeldelse er udtryk for skribentens vurdering.

“Sprogluppen” er et særligt pædagogisk redskab til at indkredse og synliggøre elevernes udvikling.  Sproget, der er fokus på, skal til enhver tid afspejle opgaven og aktiviteterne. De vil være forskellige og afpasset efter, om målet er at fortælle om en arbejdsproces eller et forløb, forklare en sammenhæng eller argumentere for et synspunkt. Læseren af denne bog guides omhyggeligt og inspirerende gennem “Sprogluppens” muligheder i et af bogens kapitler. 

Thiese og Viliens forståelse af læreprocessen fremstår lidt som cremen af vor tids pædagogik.  De rendyrker, sammenfatter og videreudvikler tydeligt nogle af de mest slidstærke og frugtbare dele af pædagogisk tradition og vestlig indlæringspsykologi. Tænk for eksempel Rousseaus ideer om læreren, der sætter rammerne for eleven og guider indlæringen i en ført bevægelse, eller Jerome Bruners om eleven som den lille videnskabsmand i en “trial-and-error”-proces med flere.

Denne massive faglige ballast – både teoretisk og praktisk – gennemsyrer hele bogen. Brobygningsmodellen bliver præsenteret klart og overskueligt.

På side 20 skriver forfatterne selv: “Den teoretiske baggrund for vores arbejde er et funktionelt sprogsyn, hvor sproget skal bruges og udvikles i meningsfulde kontekster… Undervejs har læreren forskellige muligheder for at justere sværhedsgraden”. Dette ambitiøse mål for undervisning omsættes heldigvis i bunker af forslag med fin instruktion og vejledning.

Det betyder så, at det er hurtigt og let tilgængeligt for læseren at afgøre, hvilke ideer, der kan bruges umiddelbart eller som inspiration. Hele sidste kapitel i bogen er helliget “Inspiration til brug af bogen” herefter desuden stikordsregister og litteraturliste. 

Alt i alt et velkomment bidrag til forståelse af og praktisk sprogundervisning. “Læs, pluk og brug af bogen” er denne anmelders opfordring til både nye og garvede undervisere.

Del siden på: